No Rx Keppra


Referendum Europese grondwetReferenda lenen zich niet zo voor compromissen, no rx keppra en dat is maar goed ook. No rx keppra De laatste keer dat ik in electorale twijfel verkeerde, no rx keppra eindigde dat in een kool-en-geitoplossing waar ik nog altijd spijt van heb. No rx keppra Het zou natuurlijk fijn zijn als we volgende maand een beetje voor, no rx keppra en een beetje tegen de Europese grondwet konden stemmen, no rx keppra maar meer smaken dan "ja" en "nee" zijn er helaas niet. Nou meen ik al heel lang dat ik voor de Europese grondwet ben, no rx keppra maar je wilt toch zeker weten dat je je burgerplicht naar eer en geweten vervult. No rx keppra Gelukkig is er de Referendumwijzer. No rx keppra En de alternatieve Referendumwijzer. No rx keppra En de Kieswijzer Europese Grondwet, no rx keppra de échte stemadviseur en een Stemwijzer die al een stemadvies geeft vóór je de vragenlijst hebt ingevuld. Ik heb ze allemaal ingevuld, no rx keppra en bleek bij de meeste testjes tegen. No rx keppra Maar dat wekt weinig verbazing, no rx keppra want de meeste testjes zijn gemaakt door fervente tegenstanders van de grondwet, no rx keppra en de vraagstelling is in veel gevallen op zijn zachtst gezegd gekleurd. No rx keppra Ik word bovendien achterdochtig als tegenstanders zich gaan bedienen van valse argumenten om hun verzet tegen de grondwet kracht bij te zetten. Veel tegenstanders suggereren bijvoorbeeld dat Nederland onder de grondwet zijn onafhankelijkheid zou verliezen, no rx keppra bijvoorbeeld door te wijzen op de bepaling dat de Europese grondwet straks boven de Nederlandse wetgeving gaat. No rx keppra Ze verzuimen daarbij te vermelden dat dat nu niet anders is met alle andere Europese (en andere internationale) verdragen waar Nederland partij bij is. No rx keppra Artikel 94 van de Nederlandse Grondwet stelt bijvoorbeeld onomwonden dat binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften (...) geen toepassing [vinden], no rx keppra indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties. Het idee dat je tegen moet stemmen als je niet wilt dat Turkije bij de EU komt, no rx keppra is onzin: Turkije komt in de hele tekst niet voor, no rx keppra en de toetredingsprocedure staat los van de grondwet. No rx keppra Ook zonder grondwet kan Turkije EU-lid worden. No rx keppra Ook dat Europa straks het homohuwelijk, no rx keppra het gedoogbeleid voor softdrugs of ons euthanasiebeleid kan terugdraaien is niet waar. No rx keppra En dat je met een tegenstem de hele EU of de invoering van de euro kunt terugdraaien, no rx keppra is ook flauwekul: dan blijft namelijk gewoon het Verdrag van Nice van kracht, no rx keppra en verandert er helemaal niets. No rx keppra Sterker nog: échte eurosceptici zouden vóór moeten stemmen, no rx keppra want de grondwet voorziet voor het eerst in een procedure om het EU-lidmaatschap te beëindigen. No rx keppra Dat de EU ook onder de nieuwe grondwet nog geen toonbeeld van democratie en transparantie wordt, no rx keppra klopt wél, no rx keppra maar de grondwet bevat nog altijd tal van verbeteringen ten opzichte van de huidige situatie. No rx keppra Wie vanwege het democratisch tekort tegenstemt, no rx keppra schiet zichzelf dus in de voet. No rx keppra De tegencampagne gebruikt stromandrogredenen die soms tegen het populisme aan zitten ("ik ben ertegen dat we Nederland opheffen en niet langer baas in eigen huis zijn."), no rx keppra en dat maakt mij achterdochtiger dan honderd "Brusselse achterkamertjes". No rx keppra Negatieve stemadviezen of niet, no rx keppra ik ben nog altijd vóór, no rx keppra al moet ik even slikken bij de gedachte dat ik het eens ben met een regeringsstandpunt. No rx keppra Bovendien: volgens Stemhok ben ik "eurofiel".