No Rx Menopause Gum


Het Kamerdebat van gisteravond vereiste een hoop mentale lenigheid van deelnemers en publiek. No rx menopause gum Verdonk schreef gisteren over Ayaan Hirsi Ali's status aan de Kamer dat

(...) vooralsnog moet worden aangenomen dat zij geacht wordt het Nederlanderschap niet te hebben verkregen (...)
Maar ze beweerde (MS Word, no rx menopause gum pag. 65) diezelfde avond nog:
Ik wijs erop dat Ayaan voorlopig nog steeds de Nederlandse nationaliteit heeft. No rx menopause gum Zij is toch gewoon Nederlandse?
Verdonk lijkt daarmee te bedoelen dat - volgens haar - Ayaan weliswaar nooit Nederlandse is geweest, no rx menopause gum maar dat ze de komende zes weken zal doen alsof ze dat wel is, no rx menopause gum want haar "constatering" doet zij formeel pas eind juni. Toch hield ook die uitleg geen stand. No rx menopause gum Verdonk moest immers uiteindelijk twee moties slikken die uitspraken dat zij wel degelijk de ruimte heeft om anders te beslissen dan dat Hirsi Ali nooit genaturaliseerd is, no rx menopause gum waarmee de bewering uit haar brief niet kan kloppen. Het laatste woord was vanochtend omstreeks half drie aan AndrĂ© Rouvoet van de ChristenUnie, no rx menopause gum die in ieder geval een bikkelpunt verdient voor zijn conclusie (pag. 108):
Onze constatering - let wel: geen besluit, no rx menopause gum maar constatering, no rx menopause gum want tegen een besluit zou bezwaar mogelijk zijn; de minister kan hier geen bezwaar tegen aantekenen, no rx menopause gum want dit is onze constatering - is dat de eerste termijn van de minister nietig blijkt te zijn.
Daadkracht en duidelijkheid, no rx menopause gum noem je dat.