No Rx Ultram


Stembiljet referendum 1 juni Directe en vertegenwoordige democratie bijten elkaar nogal eens. No rx ultram Zo kan het heel goed gebeuren dat vrijwel de gehele Tweede Kamer na vandaag tegen het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa stemt, no rx ultram terwijl een ruime meerderheid van de Kamer daar eigenlijk vóór was. No rx ultram Of dat de SP, no rx ultram die de laatste weken onvermoeibaar campagne tegen de grondwet heeft gevoerd, no rx ultram in de Kamer ineens steun geeft aan het 'neoliberale' en 'militaristische' document. No rx ultram Marza zette vorige week al een aantal tamelijk bizarre mogelijkheden op een rijtje. Dit experiment lijkt mij dan ook niet voor herhaling vatbaar, no rx ultram en dat zeg ik niet omdat de peilingen er op wijzen dat ik vandaag tot het verliezende kamp behoor. Sinds de Fortuynrevolte is politici er alles aan gelegen het verloren vertrouwen in de vaderlandse democratie te herstellen. No rx ultram De roep om gekozen burgemeesters, no rx ultram idiote hervormingen in het kiesstelsel (goddank van de baan) en het houden van referenda is daar een uitvloeisel van. No rx ultram Toch staat de ogenschijnlijk zeer democratische toezegging van de meeste partijen om de uitslag van het referendum over te nemen, no rx ultram niet alleen op gespannen voet met (de geest van) artikel 67 lid 3 van de (Nederlandse) grondwet (De leden stemmen zonder last.), no rx ultram ze leidt bovendien juist tot uitholling van de vertrouwensband tussen burger en politiek. Ik stem bijvoorbeeld zelf doorgaans op GroenLinks (althans...), no rx ultram omdat ik mij in haar opvattingen kan vinden. No rx ultram Maar als die opvattingen op wezenlijke punten niet door de partij, no rx ultram de leden of zelfs maar de eigen kiezers worden bepaald, no rx ultram maar door de uitslag van een referendum waar het hele electoraat aan kan deelnemen, no rx ultram waarom stelt GroenLinks dan eigenlijk een programma op? De kamerfractie heeft zichzelf verplicht om, no rx ultram met mijn mandaat, no rx ultram de achterbannen van de SP, no rx ultram de ChristenUnie en Geert Wilders aan een meerderheid te helpen, no rx ultram terwijl ze het daar zelf helemaal niet mee eens is. Wat heb ik daar nou aan? Dan had ik toch net zo goed zélf op de SP kunnen stemmen? Ik voel mij als kiezer in ieder geval behoorlijk bekocht. No rx ultram Kamerleden die hun eigen opvattingen verloochenen, no rx ultram het geschonken vertrouwen beschamen en voorstellen torpederen waar het eigen verkiezingsprogramma nog voor pleitte. No rx ultram Dat klinkt verdacht veel als 'oude politiek'.