Nortrilen


Mijn reactie op de comments bij het vorige postje werd zo'n lang verhaal, nortrilen dat ik dacht er toch maar een nieuw stukje aan te wijden. Nortrilen Komt-ie. Persoonlijk ben ik in zijn algemeenheid niet zo'n voorstander van referenda. Nortrilen Bij betrekkelijk overzichtelijke ja/nee-kwesties, nortrilen zoals de aanleg van een metrolijn of de bebouwing van een lapje groen bij Sloten, nortrilen vind ik het een waardevolle aanvulling op de vertegenwoordigende democratie. Nortrilen Maar een verdragstekst van honderden pagina's vol mitsen en maren, nortrilen die het resultaat is van jarenlange onderhandeling en dus bol staat van compromis en voorzichtige politieke formulering, nortrilen is volgens mij veel te complex en alomvattend om met het botte instrument van een referendum te benaderen. Je ziet het nu aan de kwaliteit van de argumenten die voor- en tegenstanders in de strijd gooien. Nortrilen De één dreigt met oorlog, nortrilen de ander roept dat we onze onafhankelijkheid kwijtraken. Nortrilen De één vind de grondwet te liberaal, nortrilen de ander te sociaal. Nortrilen De één zegt dat de grondwet goed is voor het milieu, nortrilen de ander zegt juist van niet. Nortrilen En iedereen heeft een beetje gelijk, nortrilen want er is altijd wel ergens een artikel te vinden waar je je standpunt op kunt baseren. Nortrilen Het resultaat is dat het referendum niet over de inhoud van de grondwet gaat, nortrilen maar over de vraag welk kamp er het best in slaagt om zijn eigen, nortrilen selectieve lezing van het verdrag aan de kiezers te verkopen. Nortrilen En daarbij zijn kennelijk alle middelen geoorloofd, nortrilen inclusief stuitend populisme, nortrilen flagrante leugens of een appèl aan de afkeer van de politieke klasse in het algemeen en het kabinet-Balkenende in het bijzonder. Als Nederland (althans: de 35 procent van de kiezers die is opgekomen) de grondwet op 1 juni afwijst, nortrilen betekent dat dan dat de kiezer het met de inhoud ervan oneens is? Waarschijnlijk niet, nortrilen want de meeste mensen kennen die inhoud niet. Nortrilen En als dat wel zo zou zijn, nortrilen waaróm stemden ze dan tegen? Waarover moet opnieuw onderhandeld worden? Is de grondwet te liberaal, nortrilen of te sociaal? Krijgt het Europees Parlement te véél of te weinig macht? Wie het weet mag het zeggen. Volgens mij is de kwaliteit van de besluitvorming er meer mee gebaat als kamerleden een eigen, nortrilen weloverwogen en goed beargumenteerde keuze maken, nortrilen dan als kiezers die de voorliggende kwestie eigenlijk niet begrijpen, nortrilen en er ook geen gefundeerde mening over hebben, nortrilen zich laten meeslepen door het rechts-nationalisme van Wilders, nortrilen het populisme van de SP of de smakeloze bangmakerij van Jules Maaten, nortrilen laat staan een muntje opgooien. Nortrilen De democratie is geen casino, nortrilen per slot van rekening. Juist om over dit soort ingewikkelde kwesties een gefundeerde en beargumenteerde beslissing te nemen, nortrilen hebben we volksvertegenwoordigers vrijgesteld. Nortrilen Die worden gekozen - en betaald! - om zich over dit soort zaken te buigen, nortrilen zodat de kiezer niet zelf een oordeel hoeft te vellen over zaken waar hij zich, nortrilen door gebrek aan tijd, nortrilen kennis of belangstelling, nortrilen niet in heeft kunnen verdiepen. Dat wil trouwens niet zeggen dat we blind moeten vertrouwen op de wijsheid en goede bedoelingen van beroepspolitici. Nortrilen We volgen ze kritisch en we proberen ze op allerlei manieren te beïnvloeden, nortrilen via de media, nortrilen door demonstraties, nortrilen debatten, nortrilen brieven, nortrilen emailbombardementen en petities. Nortrilen En als we ontevreden zijn, nortrilen dan rekenen we tijdens de verkiezingen af, nortrilen zoals de laatste jaren maar is gebleken. Nortrilen Daarom is stemrecht zo belangrijk: het is de stok achter de deur, nortrilen om te zorgen dat volksvertegenwoordigers hun taak naar eer en geweten blijven vervullen, nortrilen en niet vergeten dat ze er namens ons zitten.