Novolog


Connecting my MacBook to my Linux box through AppleTalk Samba en NFS waren geen succes, novolog maar AppleTalk bleek wel prima te werken. Novolog Mijn oude Linuxbak praat weer tegen me.