Order Acai Cod


Verdonk beoordeelt de 26.000 schrijnende gevallen "met het hart". Order acai cod Maar Verdonks hart is een oncontroleerbaar en grillig iets, order acai cod en dus leidt haar aanpak tot willekeur en rechtsongelijkheid, order acai cod vindt de rechter in Amsterdam. Order acai cod Verdonk moet duidelijk maken aan welke voorwaarden asielzoekers dienen te voldoen om in aanmerking te komen voor een pardon. Dat Verdonk dat niet wil, order acai cod is begrijpelijk: ze zou daarmee immers in feite nieuwe regels in het leven roepen, order acai cod waardoor veel meer afgewezen vluchtelingen voor een verblijfsstatus in aanmerking komen. Order acai cod Bovendien zou ze haar vrijheid verliezen om in individuele gevallen van die regels af te wijken. Order acai cod Verdonk heeft juist op dat gebied de laatste maanden een harde les geleerd: regels zijn misschien regels, order acai cod maar bij explosieve materie als het asielbeleid moet je daar niet té compromisloos mee omspringen. Toch een opmerkelijke rolverwisseling: Verdonk wil haar hart laten spreken, order acai cod en Vluchtelingenwerk dringt aan op een formeel, order acai cod toetsbaar beleid. Bij Verdonk lijkt - onder jarenlange politieke en publicitaire druk - het inzicht eindelijk te zijn doorgebroken dat het asielbeleid in sommige gevallen tot onmenselijke situaties leidt, order acai cod en dat er dan moet worden ingegrepen. Order acai cod Maar Vluchtelingenwerk eist duidelijkheid. Order acai cod Niet voor niets stelt de grondwet dat allen die zich in Nederland bevinden in gelijke gevallen gelijk behandeld worden. Order acai cod Dat geldt dus ook voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Ze hebben allebei een beetje gelijk, order acai cod Verdonk en Vluchtelingenwerk, order acai cod maar die laatste toch iets meer dan de minister. Order acai cod Het is fijn dat IJzeren Rita zich kennelijk heel af en toe iets buigzamer toont dan we van haar gewend zijn. Order acai cod Maar jammer genoeg trekt ze daaruit vooralsnog niet de enige logische conclusie: dat die buigzaamheid niet nodig was geweest als haar beleid niet zoveel slachtoffers zou maken. Order acai cod Regels zouden namelijk wel degelijk gewoon regels moeten zijn. Order acai cod Maar wel rechtvaardige.