Order Aciphex No Rx Required


Mijn reactie op de comments bij het vorige postje werd zo'n lang verhaal, order aciphex no rx required dat ik dacht er toch maar een nieuw stukje aan te wijden. Order aciphex no rx required Komt-ie. Persoonlijk ben ik in zijn algemeenheid niet zo'n voorstander van referenda. Order aciphex no rx required Bij betrekkelijk overzichtelijke ja/nee-kwesties, order aciphex no rx required zoals de aanleg van een metrolijn of de bebouwing van een lapje groen bij Sloten, order aciphex no rx required vind ik het een waardevolle aanvulling op de vertegenwoordigende democratie. Order aciphex no rx required Maar een verdragstekst van honderden pagina's vol mitsen en maren, order aciphex no rx required die het resultaat is van jarenlange onderhandeling en dus bol staat van compromis en voorzichtige politieke formulering, order aciphex no rx required is volgens mij veel te complex en alomvattend om met het botte instrument van een referendum te benaderen. Je ziet het nu aan de kwaliteit van de argumenten die voor- en tegenstanders in de strijd gooien. Order aciphex no rx required De één dreigt met oorlog, order aciphex no rx required de ander roept dat we onze onafhankelijkheid kwijtraken. Order aciphex no rx required De één vind de grondwet te liberaal, order aciphex no rx required de ander te sociaal. Order aciphex no rx required De één zegt dat de grondwet goed is voor het milieu, order aciphex no rx required de ander zegt juist van niet. Order aciphex no rx required En iedereen heeft een beetje gelijk, order aciphex no rx required want er is altijd wel ergens een artikel te vinden waar je je standpunt op kunt baseren. Order aciphex no rx required Het resultaat is dat het referendum niet over de inhoud van de grondwet gaat, order aciphex no rx required maar over de vraag welk kamp er het best in slaagt om zijn eigen, order aciphex no rx required selectieve lezing van het verdrag aan de kiezers te verkopen. Order aciphex no rx required En daarbij zijn kennelijk alle middelen geoorloofd, order aciphex no rx required inclusief stuitend populisme, order aciphex no rx required flagrante leugens of een appèl aan de afkeer van de politieke klasse in het algemeen en het kabinet-Balkenende in het bijzonder. Als Nederland (althans: de 35 procent van de kiezers die is opgekomen) de grondwet op 1 juni afwijst, order aciphex no rx required betekent dat dan dat de kiezer het met de inhoud ervan oneens is? Waarschijnlijk niet, order aciphex no rx required want de meeste mensen kennen die inhoud niet. Order aciphex no rx required En als dat wel zo zou zijn, order aciphex no rx required waaróm stemden ze dan tegen? Waarover moet opnieuw onderhandeld worden? Is de grondwet te liberaal, order aciphex no rx required of te sociaal? Krijgt het Europees Parlement te véél of te weinig macht? Wie het weet mag het zeggen. Volgens mij is de kwaliteit van de besluitvorming er meer mee gebaat als kamerleden een eigen, order aciphex no rx required weloverwogen en goed beargumenteerde keuze maken, order aciphex no rx required dan als kiezers die de voorliggende kwestie eigenlijk niet begrijpen, order aciphex no rx required en er ook geen gefundeerde mening over hebben, order aciphex no rx required zich laten meeslepen door het rechts-nationalisme van Wilders, order aciphex no rx required het populisme van de SP of de smakeloze bangmakerij van Jules Maaten, order aciphex no rx required laat staan een muntje opgooien. Order aciphex no rx required De democratie is geen casino, order aciphex no rx required per slot van rekening. Juist om over dit soort ingewikkelde kwesties een gefundeerde en beargumenteerde beslissing te nemen, order aciphex no rx required hebben we volksvertegenwoordigers vrijgesteld. Order aciphex no rx required Die worden gekozen - en betaald! - om zich over dit soort zaken te buigen, order aciphex no rx required zodat de kiezer niet zelf een oordeel hoeft te vellen over zaken waar hij zich, order aciphex no rx required door gebrek aan tijd, order aciphex no rx required kennis of belangstelling, order aciphex no rx required niet in heeft kunnen verdiepen. Dat wil trouwens niet zeggen dat we blind moeten vertrouwen op de wijsheid en goede bedoelingen van beroepspolitici. Order aciphex no rx required We volgen ze kritisch en we proberen ze op allerlei manieren te beïnvloeden, order aciphex no rx required via de media, order aciphex no rx required door demonstraties, order aciphex no rx required debatten, order aciphex no rx required brieven, order aciphex no rx required emailbombardementen en petities. Order aciphex no rx required En als we ontevreden zijn, order aciphex no rx required dan rekenen we tijdens de verkiezingen af, order aciphex no rx required zoals de laatste jaren maar is gebleken. Order aciphex no rx required Daarom is stemrecht zo belangrijk: het is de stok achter de deur, order aciphex no rx required om te zorgen dat volksvertegenwoordigers hun taak naar eer en geweten blijven vervullen, order aciphex no rx required en niet vergeten dat ze er namens ons zitten.