Order Ayurslim Online


NFS share onder Mac OS XIk schreef enige tijd geleden al over mijn pogingen om mijn Macbook en mijn Linuxdesktop aan elkaar te knopen via NFS. Order ayurslim online Die mislukten jammerlijk, order ayurslim online waarna ik voor het aloude AppleTalk koos. Dat werkte, order ayurslim online maar echt handig was het niet: AppleTalk is behoorlijk traag en wordt door Apple zelf niet meer serieus onderhouden. Order ayurslim online Mac OS X kan er nog mee overweg omwille van de communicatie met oude systemen, order ayurslim online maar bij de UNIX-variant die het besturingssysteem feitelijk is, order ayurslim online hoort natuurlijk NFS. Vorige week verving ik de dualboot-setup (Fedora Linux en Windows XP Pro) op mijn desktop door de nieuwe Ubuntu, order ayurslim online en besloot ik het nog een keer te proberen, order ayurslim online en dit keer met meer succes. Voor wie met de materie worstelt, order ayurslim online lees verder! Installeer eerst een NFS server, order ayurslim online bijvoorbeeld vanuit een terminal: sudo apt-get install nfs-kernel-server Configureer dan je shares. Order ayurslim online Open /etc/exports in je favoriete teksteditor: sudo vi /etc/exports De algemene syntax is simpel: /share host(option1, order ayurslim onlineoption2) Waarbij host staat voor de client(s) die je toegang wilt geven, order ayurslim online bijvoorbeeld in de vorm van een hostname, order ayurslim online een ip-adres of een compleet subnet. De precieze syntax is te vinden in de manpage voor exports(5). Order ayurslim online Belangrijk is in ieder geval de 'insecure'-optie. Order ayurslim online Mac OS X verbindt met NFS via hogere poortnummers, order ayurslim online wat NFS-servers doorgaans niet toestaan tenzij je dat expliciet instelt. Order ayurslim online Denk, order ayurslim online voor schrijftoegang, order ayurslim online ook aan de optie 'rw'. NFS kent geen wachtwoordauthenticatie, order ayurslim online maar kijkt naar de UID en GID van gebruiker van de client. Order ayurslim online Stemmen die overeen met die van de eigenaar van de share, order ayurslim online dan heeft de gebruiker normale toegang. Elders op internet (ik ga niet linken) wordt daarom wel geadviseerd om je UID op je Mac te veranderen. Order ayurslim online DOE DAT NIET OF WEES VOORBEREID OP GROOTSCHALIG PUINRUIMEN! De juiste manier om dit op te lossen is via mapping. Order ayurslim online Je kunt de NFS-server opdragen om client-ID's te vertalen naar andere ID's. De simpelste configuratie vertaalt iedere client naar dezelfde UID en GID. Order ayurslim online Welke ID's de server kiest, order ayurslim online is gelukkig in te stellen. Order ayurslim online Gebruik daarvoor de volgende drie opties: all_squash - vertaalt de ID's van iedere client naar dezelfde waarden anonuid=n - zet het UID op n anongid=n - dito voor GID De UID/GID van de eigenaar van mijn share zijn 1000/1000, order ayurslim online dus /etc/exports ziet er op mijn server als volgt uit: /share host(rw, order ayurslim onlineinsecure, order ayurslim onlineall_squash, order ayurslim onlineanonuid=1000, order ayurslim onlineanongid=1000) Exporteer dan je shares vanuit een terminal met: sudo exportfs -ra Of start of herstart de NFS-server met: sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart Verbindt vervolgens vanuit de Finder op je Mac (Appeltje-K) met je NFS-server (nfs://server/share). Order ayurslim online Een kind kad de was doen.