Order Cheap Casodex


iTunes voor Windows gebruikt de internetinstellingen van IE. Order cheap casodex Als je wilt dat iTunes je om een naam en wachtwoord vraagt als je je op een beveiligde (p|v)odcast abonneert, order cheap casodex moet je in IE dus Tools -> Internet Options -> Security klikken, order cheap casodex en daar Medium instellen. Order cheap casodex Of, order cheap casodex nog beter, order cheap casodex wel een goed dichtgetimmerd Custom Level kiezen, order cheap casodex maar instellen dat applicaties in voorkomende gevallen om inloggegevens moeten vragen (Custom Level -> User Authentication -> Logon -> Prompt for user name and password). iTunes is een fijn ding, order cheap casodex maar (1) ik zou willen dat er een Linuxversie was, order cheap casodex en (2) de documentatie laat veel te wensen over.