Order Cheap Digestive Support Dogs


Als je XML wilt omzetten naar (X)HTML met behulp van XSLT, order cheap digestive support dogs kom je in de problemen als de parser je lege elementen wat al te enthousiast naar valide XML vertaalt. Order cheap digestive support dogs Gelinkte stylesheets en scripts in de headers van je output werken dan namelijk niet meer in Internet Explorer. Order cheap digestive support dogs De parser maakt van <script type="text/javascript" src="foo.js"></script> namelijk <script type="text/javascript" src="foo.js"/>, order cheap digestive support dogs en dat snapt IE niet. Order cheap digestive support dogs De simpelste workaround - hoewel een beetje een hack - is om een (blanco) comment in te voegen, order cheap digestive support dogs zodat het element niet leeg is: <xsl:template match="header"> (...) <script type="text/javascript" src="foo.js"> <xsl:comment></xsl:comment> </script> </xsl:template> Output: <script type="text/javascript" src="foo.js"><!----></script> (Aan deze steen heb ik me de afgelopen jaren méér dan eens gestoten, order cheap digestive support dogs dus ik post het maar even hier, order cheap digestive support dogs zodat ik het nooit meer vergeet (en voor Google). Order cheap digestive support dogs Het zijn de laatste dagen bij mijn huidige werkgever (waarover later meer), order cheap digestive support dogs en ik heb het erg druk met de afronding van mijn bezigheden. Order cheap digestive support dogs Dan kun je dit soort stomme bugs er eventjes niet bij hebben.)