Order Cheap Elavil


Zijne Excellentie staatssecretaris Van der Knaap - hem zij leven, order cheap elavil gezondheid en kracht - eist respect. Order cheap elavil Niet voor zichzelf als persoon, order cheap elavil of voor mensen in het algemeen, order cheap elavil maar voor bewindslieden. Order cheap elavil Die moeten, order cheap elavil vindt hij, order cheap elavil met excellentie worden aangesproken. Order cheap elavil "Ik zou willen dat de samenleving een stukje respect toont voor ministers en staatssecretarissen", order cheap elavil zegt hij vandaag in de Volkskrant. Order cheap elavil "Dat zijn mensen die het land nog beter laten zijn dan het al was. Order cheap elavil Het heeft ook wat meer cachet als je met excellentie wordt aangesproken. Order cheap elavil Er mag best enige afstand zijn." Nou dacht ik altijd dat iedereen, order cheap elavil van staatssecretaris tot stratenmaker, order cheap elavil recht heeft op een soort basisniveau van respect. Order cheap elavil Noem het menselijke waardigheid. Order cheap elavil Maar alles daarboven, order cheap elavil dat moet je verdienen. Order cheap elavil Of bewindslieden het land "nog beter laten zijn dan het al was" is ter beoordeling van de kiezer, order cheap elavil en ik heb er op het ogenblik mijn twijfels bij. Order cheap elavil In een democratie heeft niemand recht op respect uit hoofde van zijn functie, order cheap elavil en als Van der Knaap meent dat hij "cachet" ontbeert, order cheap elavil moet hij die rare snor afscheren.