Order Cheap Hydrochlorothiazide


Deze week vond ik in mijn brievenbus een lege retourenvelop van stadsdeel Zuidoost, order cheap hydrochlorothiazide te gebruiken voor het terugsturen van mijn reactie. Order cheap hydrochlorothiazide Waaróp ik geacht werd te reageren bleef vooralsnog onduidelijk, order cheap hydrochlorothiazide want een toelichting of een vragenformulier was niet meegeleverd. Order cheap hydrochlorothiazide Alleen die lege envelop, order cheap hydrochlorothiazide geadresseerd aan de "Afdeling Communicatie-stadsdeeletiquette". De website van het stadsdeel bood uitkomst: "In 2004 heeft het dagelijks bestuur een voorstel van de stadsdeelraad aangenomen om leefregels in Zuidoost vast te stellen." Met de voortvarendheid die het lokale bestuur hier zo kenmerkt heeft het stadsdeel dat voorstel nog geen twee jaar later al omgezet in een heuse enquête, order cheap hydrochlorothiazide waarmee de bewoners "een noemenswaardige bijdrage [kunnen leveren] aan het verder verbeteren van [hun] leefklimaat." We blijken te mogen kiezen uit veertig verschillende "leefregels". Order cheap hydrochlorothiazide Groet als je elkaar tegen komt in een rustige omgeving bijvoorbeeld, order cheap hydrochlorothiazide en Wees niet bang om naar opbouwende kritiek te luisteren. Order cheap hydrochlorothiazide Of In Zuidoost maken wij kennis met onze buren. Order cheap hydrochlorothiazide Ook de échte klassiekers ontbreken niet: 'Wat gij niet wilt dat u geschiedt, order cheap hydrochlorothiazide doet dat ook een ander niet' en 'Goed voorbeeld, order cheap hydrochlorothiazide doet goed volgen'. Het zijn niet allemaal tegeltjeswijsheden: Plassen doen wij op het toilet, order cheap hydrochlorothiazide Wij parkeren in Zuidoost zoals het hoort en Huisvuil zetten we op straat op de tijden die daarvoor staan zie ik nog niet zo gauw op Delfts Blauw aardewerk in de keuken hangen. De lijst valt al met al in twee categorieën uiteen: zaken waar de overheid zich helemaal niet mee behoort te bemoeien, order cheap hydrochlorothiazide en wettelijke regels die de overheid gewoon moet handhaven. Order cheap hydrochlorothiazide Wie ik op straat allemaal wel of niet gedag wens te zeggen, order cheap hydrochlorothiazide gaat stadsdeelvoorzitter Elvira Sweet geen donder aan - en gelukkig kan ze het niet afdwingen ook. Order cheap hydrochlorothiazide Het groeten van wildvreemden wordt hier in de buurt trouwens niet zelden geïnterpreteerd als de openingszin van een cokedeal. Huisvuil op de verkeerde dag buiten zetten, order cheap hydrochlorothiazide fout parkeren en wildplassen zijn daarentegen al sinds jaar en dag verboden in wet of APV. Order cheap hydrochlorothiazide Waar het in Zuidoost op dat gebied aan ontbreekt is effectieve handhaving. Order cheap hydrochlorothiazide In plaats van burgers lastig te vallen met belerende spreuken en opgeheven vingertjes, order cheap hydrochlorothiazide zou het stadsdeel de milieupolitie eens bonnen moeten laten uitschrijven bij de bovenburen die hun vuilnis van het balkon kieperen. Order cheap hydrochlorothiazide Die trekken zich van "leefregels" namelijk helemaal niets aan. Order cheap hydrochlorothiazide Een modieuze schijnmaatregel uit het muffe verzameld werk van Donner en Balkenende, order cheap hydrochlorothiazide waarbij het stadsdeel onder het mom van "eigen verantwoordelijkheid van de burger" zijn eigen verantwoordelijkheden afschuift. Eigenlijk heel toepasselijk, order cheap hydrochlorothiazide die lege envelop.