Order Cheap Lariam


Omwisselbiljet FC Utrecht-Ajax "Een feest van herkenning", order cheap lariam schreef ik tweeëneenhalf jaar geleden over Tim Parks' Een Seizoen met Hellas Verona, order cheap lariam waarin de schrijver een jaar optrekt met de fanatieke aanhang van de Italiaanse voetbalclub. Dat geldt natuurlijk des te meer als iemand een roman schrijft over je eigen club, order cheap lariam nee: je eigen tribunevak nota bene. Order cheap lariam Vak 127 van Menno Pot werd in sommige recensies al met Tim Parks' bestseller vergeleken. Order cheap lariam En niet ten onrechte, order cheap lariam want de boeken hebben veel gemeen. Order cheap lariam Beide boeken beschrijven trefzeker de aandoening die clubliefde heet en bij buitenstaanders slechts onbegrip en meewarigheid ontmoet. Order cheap lariam En het voetbal is bij zowel bij Parks als bij Pot de kapstok voor een ander verhaal: bij Parks over de Italiaanse cultuur en geschiedenis, order cheap lariam bij Pot over de worsteling van vier vrienden met dreigende volwassenheid. Order cheap lariam In die zin had Vak 127, order cheap lariam zoals Het Parool schreef, order cheap lariam ook best over kaatsen kunnen gaan. In dat geval had ik het evenwel niet gekocht. Order cheap lariam Ik verheugde mij op de beschrijving van het leven op vak 127, order cheap lariam de misprijzende blikken van buurtbewoners als onze supportersbussen een vreemde stad inrijden, order cheap lariam de melige landerigheid tijdens de zwaarbewaakte treinreizen naar Eindhoven - waar nooit iets gebeurt en wij altijd verliezen. Order cheap lariam De wanhoop na wéér een slechte wedstrijd en de wetenschap dat het er niet toe doet: want volgende week kom je tóch weer. Order cheap lariam De chaos bij de uitwedstrijd tegen Feyenoord. Order cheap lariam Kortom: de verhalen over een seizoen dat ik - week in, order cheap lariam week uit - nog geen vijftien meter naast de auteur zelf ook had meegemaakt, order cheap lariam hoewel ik hem niet persoonlijk ken. Order cheap lariam En ik werd niet teleurgesteld. Order cheap lariam "'Je bent hartstikke gek met dat voetbal van je', order cheap lariam kreunde Sasja vanochtend tegen me, order cheap lariam toen ik een dreun op de wekker gaf en binnensmonds vloekend overeind kwam. Order cheap lariam Ze heeft groot gelijk, order cheap lariam dacht ik. Order cheap lariam We zijn inderdaad gek.". Order cheap lariam De ene na de andere zin had ik zelf ook kunnen opschrijven, order cheap lariam en soms deed ik dat zelfs al eens. "'Hier blijven. Order cheap lariam Leegdrinken die gifbeker. Order cheap lariam Tot de laatste druppel.' (...) Ik voel een grimmige verbetenheid in me opkomen. Order cheap lariam Wij zíjn er tenminste. Order cheap lariam Wij wel. Order cheap lariam Voetbal gaat niet om winnen. Order cheap lariam Niet om glorie, order cheap lariam niet om prijzen en eigenlijk niet eens om voetbal. Order cheap lariam Het gaat erom dat je er stáát. Order cheap lariam Wedstrijden als deze zijn examens voor de supporter", order cheap lariam schrijft Pot als Ajax thuis met 1-3 achter staat tegen Heerenveen. "Het kan voor een supporter een kwelling zijn om zijn ploeg te zien dreutelen, order cheap lariam maar tóch zou ik vanavond nergens anders willen zijn dan in vak 127, order cheap lariam tussen de gasten die weten hoe ontzettend clubliefde in dit soort tijden op haat kan lijken." Daar moet u mij vanmiddag nog maar eens aan herinneren, order cheap lariam als ik weer eens met de pest in m'n lijf uit Utrecht terugkeer.