Order Cheap Liponexol


Als je XML wilt omzetten naar (X)HTML met behulp van XSLT, order cheap liponexol kom je in de problemen als de parser je lege elementen wat al te enthousiast naar valide XML vertaalt. Order cheap liponexol Gelinkte stylesheets en scripts in de headers van je output werken dan namelijk niet meer in Internet Explorer. Order cheap liponexol De parser maakt van <script type="text/javascript" src="foo.js"></script> namelijk <script type="text/javascript" src="foo.js"/>, order cheap liponexol en dat snapt IE niet. Order cheap liponexol De simpelste workaround - hoewel een beetje een hack - is om een (blanco) comment in te voegen, order cheap liponexol zodat het element niet leeg is: <xsl:template match="header"> (...) <script type="text/javascript" src="foo.js"> <xsl:comment></xsl:comment> </script> </xsl:template> Output: <script type="text/javascript" src="foo.js"><!----></script> (Aan deze steen heb ik me de afgelopen jaren méér dan eens gestoten, order cheap liponexol dus ik post het maar even hier, order cheap liponexol zodat ik het nooit meer vergeet (en voor Google). Order cheap liponexol Het zijn de laatste dagen bij mijn huidige werkgever (waarover later meer), order cheap liponexol en ik heb het erg druk met de afronding van mijn bezigheden. Order cheap liponexol Dan kun je dit soort stomme bugs er eventjes niet bij hebben.)