Order Cheap Lopid Online


Debuggen van javascript is een hel. Order cheap lopid online De Javascript Console van Firefox is prima te gebruiken en geeft informatieve meldingen, order cheap lopid online maar je komt juist de meeste problemen tegen als je je scripts aan Internet Explorer voert. Order cheap lopid online En laat die browser nou simpelweg zwijgen als het graf als-ie code tegenkomt die hij niet snapt: sinds XP SP2 doet de ingebouwde debugger het niet meer. Order cheap lopid online Dus was het door het ouderwets uit-commenten van loops en losse regeltjes dat ik ontdekte dat mijn array in IE vol met null-waarden zat. Order cheap lopid online Een Googletje leerde dat IE alleen object.className ondersteunt, order cheap lopid online en geen object.getAttribute("class"). Order cheap lopid online So much voor consistente toepassing van DOM-methodes. Order cheap lopid online Affijn, order cheap lopid online het mag van het W3C, order cheap lopid online en Firefox en Opera snappen het ook, order cheap lopid online dus dat probleem is opgelost. Ook irritant: IE converteert relatieve naar absolute URI's. Order cheap lopid online Dus object.getAttribute("href") levert niet de tekstwaarde van het href-attribuut op ("example.html"), order cheap lopid online maar het volledige adres ("http://www.example.com/example.html"), order cheap lopid online ook als die helemaal niet in je code staat. Order cheap lopid online Een extra parameter (object.getAttribute("href", order cheap lopid online2)) lost dat op. Dat u even weet waar ik het toch zo druk mee heb.