Order Cheap Trimox Online


Nog geen twee maanden geleden presenteerde de commissie-Duivesteijn een uiterst kritisch rapport over de politieke besluitvorming rond grote infrastructurele projecten, order cheap trimox online zoals de Betuwelijn en de HSL. Order cheap trimox online De betrokken ministeries, order cheap trimox online achtereenvolgende kabinetten en Tweede Kamer waren vooringenomen, order cheap trimox online beschikten over onvoldoende kennis en hielden zich structureel doof voor kritiek op de plannen. Order cheap trimox online De gevolgen zijn bekend: de kosten belopen inmiddels een veelvoud van de oorspronkelijke begrotingen, order cheap trimox online terwijl de lijnen vrijwel zeker nooit rendabel zullen worden - zaken waarvoor ruim tien jaar eerder al luid en duidelijk werd gewaarschuwd door vrijwel iedereen die er verstand van had. Het rapport-Duivesteijn vulde, order cheap trimox online met al zijn bijlagen, order cheap trimox online een flinke kartonnen doos. Order cheap trimox online Jammer genoeg blijken de bomen die al dat papier leverden - net als die in de Betuwe - voor niets te zijn gestorven. Order cheap trimox online Kabinet en Kamer staan, order cheap trimox online acht weken na publicatie, order cheap trimox online al weer op het punt in dezelfde fout te vervallen. Deze week besprak de volksvertegenwoordiging de maatregelen van het kabinet tegen het terrorisme. Order cheap trimox online Die maatregelen omvatten vérgaande beperking van grondrechten, order cheap trimox online zoals de mogelijkheid om mensen langdurig vast te zetten zonder veroordeling, order cheap trimox online en om onschuldige (althans: niet bewezen schuldige) burgers een meldingsplicht op te leggen. Dat leverde minister Donner van justitie stevige kritiek op. Order cheap trimox online Niet zozeer het halfslachtig gesputter van regeringspartij D66, order cheap trimox online die al direct aankondigde dat de kwestie geen kabinetscrisis waard was, order cheap trimox online maar vooral het commentaar van een snel groeiend gezelschap prominente juristen. Order cheap trimox online Onder anderen Theo de Roos (hoogleraar strafrecht in Tilburg), order cheap trimox online Geert Corstens (lid van de Hoge Raad) en Jit Peeters (hoogleraar Staats- en bestuursrecht, order cheap trimox online decaan van de Amsterdamse rechtenfaculteit en plaatsvervangend president van het rechtbank in Amsterdam) veegden de vloer aan met de kabinetsplannen. Als rechters, order cheap trimox online die zich doorgaans bewust verre houden van het becommentariëren van de wetgever, order cheap trimox online dergelijke kritiek leveren, order cheap trimox online dan is er écht iets aan de hand. Order cheap trimox online Niet alleen omdat volgens de magistraten de rechtsstaat door de maatregelen wezenlijk wordt aangetast, order cheap trimox online bovendien zal de nieuwe terrorismewetgeving waarschijnlijk een averechts effect hebben: rechters kunnen zich bijvoorbeeld gedwongen zien terreurverdachten op vrije voeten te stellen, order cheap trimox online omdat hun het recht op een eerlijk proces (artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens [PDF]) is ontzegd. Minister Donner en premier Balkenende wijzen alle kritiek van de hand, order cheap trimox online zonder er inhoudelijk zelfs maar al te diep op in te gaan. Order cheap trimox online En de Kamer, order cheap trimox online inclusief Duivesteijns eigen Partij van de Arbeid, order cheap trimox online lijkt hun daarbij nauwelijks een strobreed in de weg te gaan leggen. Opnieuw worden maatregelen blind door het parlement gejaagd, order cheap trimox online zonder serieus te luisteren naar goed gefundeerd commentaar van mensen die weten waar ze het over hebben. Order cheap trimox online Adri Duivesteijn kan zich vast gaan opmaken voor een nieuwe reeks verhoren.