Order Cheap Vasotec


Het enige echte AjaxlogoIn 1991 verloor Ajax zijn gezicht. Order cheap vasotec In de jaren die volgden, order cheap vasotec bleven de supporters morren over het kille, order cheap vasotec zakelijke bedrijfsvignet dat sedertdien op het roodwitte shirt prijkte, order cheap vasotec met een grootschalige campagne in de afgelopen maanden als hoogtepunt. Gisteravond besloot Ajax het nieuwe clublogo in hemelsnaam dan maar "aan te passen". Order cheap vasotec Maar terugkeer van het klassieke Ajaxlogo, order cheap vasotec zoals de meeste supporters willen, order cheap vasotec zit er niet in. Order cheap vasotec Dat past niet meer bij het huidige en toekomstige Ajax. Nee: gezichtsverlies, order cheap vasotec dat zal het clubbestuur niet nog eens overkomen.