Order Cordarone Cod


Reclamemakers kunnen Stonesnummers maar beter mijden. Order cordarone cod Leidde de keuze van Microsoft om Windows 95 te laten aanprijzen met Start Me Up destijds al tot vele gniffels vanwege de tweede regel ( "You make a grown man cry"), order cordarone cod tien jaar later kiest de CDU voor het nummer Angie als campagnesong om partijleider 'Angie' Merkel aan de man te brengen - overigens tot ergernis van de Stones zelf. Order cordarone cod "All the dreams we held so close seemed to all go up in smoke", order cordarone cod snikt Jagger. Order cordarone cod "Angie, order cordarone cod you're beautiful, order cordarone cod but ain't it time we said goodbye?"