Order Crestor Online


Debuggen van javascript is een hel. Order crestor online De Javascript Console van Firefox is prima te gebruiken en geeft informatieve meldingen, order crestor online maar je komt juist de meeste problemen tegen als je je scripts aan Internet Explorer voert. Order crestor online En laat die browser nou simpelweg zwijgen als het graf als-ie code tegenkomt die hij niet snapt: sinds XP SP2 doet de ingebouwde debugger het niet meer. Order crestor online Dus was het door het ouderwets uit-commenten van loops en losse regeltjes dat ik ontdekte dat mijn array in IE vol met null-waarden zat. Order crestor online Een Googletje leerde dat IE alleen object.className ondersteunt, order crestor online en geen object.getAttribute("class"). Order crestor online So much voor consistente toepassing van DOM-methodes. Order crestor online Affijn, order crestor online het mag van het W3C, order crestor online en Firefox en Opera snappen het ook, order crestor online dus dat probleem is opgelost. Ook irritant: IE converteert relatieve naar absolute URI's. Order crestor online Dus object.getAttribute("href") levert niet de tekstwaarde van het href-attribuut op ("example.html"), order crestor online maar het volledige adres ("http://www.example.com/example.html"), order crestor online ook als die helemaal niet in je code staat. Order crestor online Een extra parameter (object.getAttribute("href", order crestor online2)) lost dat op. Dat u even weet waar ik het toch zo druk mee heb.