Order Cytoxan No Rx Required


(skip de technospeak) Wie dit log regelmatig leest, order cytoxan no rx required weet dat ik een hartstochtelijk Ajax-aanhanger ben. Order cytoxan no rx required Ik heb me afgelopen zondag, order cytoxan no rx required ondanks de bittere kou, order cytoxan no rx required in Enschede dan ook prima vermaakt. Inmiddels strekt mijn liefde voor Ajax echter verder dan alleen de voetbalclub. Order cytoxan no rx required Op internet staat de naam al lang niet meer in de eerste plaats voor Cruijff en Van Basten of het shirt met de brede rode baan. Order cytoxan no rx required Ajax, order cytoxan no rx required of eigenlijk AJAX, order cytoxan no rx required betekent Asynchronous Javascript and XML, order cytoxan no rx required en is een van de bekendste buzzwords van 'Web 2.0'. Order cytoxan no rx required De technologie, order cytoxan no rx required een combinatie van (onder meer) JavaScript, order cytoxan no rx required DOM en CSS, order cytoxan no rx required maakt het mogelijk om snelle, order cytoxan no rx required desktopachtige webapplicaties te maken, order cytoxan no rx required waarbij pagina's niet meer voortdurend heen en weer gestuurd worden tussen de server en de browser, order cytoxan no rx required en de gebruiker dus niet na iedere handeling hoeft te wachten tot de site opnieuw geladen is. Order cytoxan no rx required Alleen het deel van de pagina dat werkelijk verandert wordt dynamisch aangepast, order cytoxan no rx required en de gebruiker kan ondertussen gewoon doorwerken. Ook wie nog nooit van AJAX heeft gehoord, order cytoxan no rx required is er waarschijnlijk wel eens mee in aanraking gekomen. Order cytoxan no rx required Het is de technologie achter de interfaces van onder (veel) meer GMail (invite, order cytoxan no rx required anyone?), order cytoxan no rx required Google Maps, order cytoxan no rx required Google Suggest en Flickr. Heel fraaie websites allemaal, order cytoxan no rx required maar zo ingewikkeld blijkt de achterliggende techniek toch helemaal niet te zijn. Order cytoxan no rx required Inmiddels zijn op internet honderden introducties in AJAX te vinden, order cytoxan no rx required maar de beste die ik tot nu toe zag is de nog lopende serie artikelen van Brett McLaughlin. Op basis van de voorbeelden in zijn tweede artikel maakte ik van deze meligheid een AJAX-versie. Order cytoxan no rx required Typ in het tekstinvoerveld, order cytoxan no rx required en zie hoe de vertaling onmiddellijk letter voor letter op de pagina verschijnt (vereist een moderne browser met javascript). Net zo snel, order cytoxan no rx required soepel en elegant als dat andere Ajax zou moeten zijn!