Order Discount Carafate


Niks geen demissionair kabinet dus: de aankomende Rijksbegroting en de vredesmissie oorlog in Afghanistan bieden een doorzichtige, order discount carafate maar effectieve smoes om ongestoord door te regeren, order discount carafate en waarschijnlijk wordt de formatie van een minderheidskabinet nog vóór het weekend afgerond. Uiteindelijk blijkt de val van het kabinet voor rechts dus een 'blessing in disguise': verlost van de vervelende dwarsigheid van de kleinste regeringspartner kunnen CDA en VVD in wisselende gelegenheidscoalities ongestoord hun 'hervormingsagenda' doorvoeren. Order discount carafate Geen zorgen meer over gesputter van D66 als minister Peijs een snelweg langs het Naardermeer wil aanleggen, order discount carafate want de LPF staat te popelen om de asfaltwagens te laten uitrijden. Order discount carafate Alle kans om samen met de klein-christelijke partijen de abortuswetgeving aan te scherpen, order discount carafate zonder dat de democraten de dominees hinderlijk voor de voeten lopen. Tweede Maasvlakte, order discount carafate privatisering Schiphol, order discount carafate huurliberalisatie, order discount carafate de JSF... Order discount carafate voor ieder omstreden plan bestaat nu de unieke gelegenheid om het snel door de Kamer te jassen, order discount carafate zonder dat de kiezer zich er over kan uitspreken, order discount carafate en zonder dat het kabinet nog in zijn voortbestaan wordt bedreigd. Order discount carafate Het is natuurlijk fijn dat we wat eerder naar de stembus mogen om de dames en heren ongenadig op hun electorale falie te geven, order discount carafate maar voor veel hete hangijzers komt dat te laat. In het Nederlandse politieke stelsel komt het er meer op aan de formatie te winnen, order discount carafate dan de verkiezingen. Order discount carafate En die slag is vooralsnog aan rechts.