Order Discount Desyrel


Volgens minister Pechtold (D66) is het plan van de Raad van Hoofdcommissarissen [hier in PDF] om een virtuele slotgracht rond de grote steden te leggen, order discount desyrel een te grote aantasting van de privacy. Order discount desyrel "We moeten het niet gewoon gaan vinden dat zestien miljoen mensen permanent worden bespied en gecontroleerd", order discount desyrel zegt hij vandaag in de Volkskrant. Toen Pechtold nog burgemeester van Wageningen was, order discount desyrel maakte hij zich ook al druk over de voortdurende uitbreiding van controlemaatregelen en opsporingsbevoegdheden die het kabinet onder het mom van "terreurbestrijding" en "criminaliteitspreventie" door het parlement wist te jagen. Order discount desyrel Hij riep zijn toenmalige collega's toen zelfs op om zich te distantiĆ«ren van de identificatieplicht, order discount desyrel preventief fouilleren en de uitbreiding van cameratoezicht. Inmiddels is Pechtold minister in datzelfde kabinet, order discount desyrel met burgerlijke grondrechten in zijn portefeuille. Order discount desyrel Hij gaat zijn bezwaren tegen de plannen binnen het kabinet bespreken. Order discount desyrel Daarbij treft hij dan wel minister Donner tegenover zich, order discount desyrel die zichzelf waarschijnlijk het liefste in ruim 16 miljoen kleine Donnertjes zou opsplitsen om alle Nederlanders in eigen persoon dag en nacht te kunnen bespieden. Ik ben benieuwd of Pechtold ruggegraat toont, order discount desyrel iets dat bij zijn partij de laatste tijd niet meer zo en vogue lijkt te zijn. Order discount desyrel Wat stond hierover ook weer in het verkiezingsprogramma [PDF]? En hierover? En wat hadden de Democraten eigenlijk ook weer gezegd over regeringsdeelname? Hopelijk heeft D66 nu eens een allesbehalve virtuele slotgracht om zijn principes gelegd.