Order Discount Diflucan


iTunes voor Windows gebruikt de internetinstellingen van IE. Order discount diflucan Als je wilt dat iTunes je om een naam en wachtwoord vraagt als je je op een beveiligde (p|v)odcast abonneert, order discount diflucan moet je in IE dus Tools -> Internet Options -> Security klikken, order discount diflucan en daar Medium instellen. Order discount diflucan Of, order discount diflucan nog beter, order discount diflucan wel een goed dichtgetimmerd Custom Level kiezen, order discount diflucan maar instellen dat applicaties in voorkomende gevallen om inloggegevens moeten vragen (Custom Level -> User Authentication -> Logon -> Prompt for user name and password). iTunes is een fijn ding, order discount diflucan maar (1) ik zou willen dat er een Linuxversie was, order discount diflucan en (2) de documentatie laat veel te wensen over.