Order Discount Glucosamine Sulfate Online


NFS share onder Mac OS XIk schreef enige tijd geleden al over mijn pogingen om mijn Macbook en mijn Linuxdesktop aan elkaar te knopen via NFS. Order discount glucosamine sulfate online Die mislukten jammerlijk, order discount glucosamine sulfate online waarna ik voor het aloude AppleTalk koos. Dat werkte, order discount glucosamine sulfate online maar echt handig was het niet: AppleTalk is behoorlijk traag en wordt door Apple zelf niet meer serieus onderhouden. Order discount glucosamine sulfate online Mac OS X kan er nog mee overweg omwille van de communicatie met oude systemen, order discount glucosamine sulfate online maar bij de UNIX-variant die het besturingssysteem feitelijk is, order discount glucosamine sulfate online hoort natuurlijk NFS. Vorige week verving ik de dualboot-setup (Fedora Linux en Windows XP Pro) op mijn desktop door de nieuwe Ubuntu, order discount glucosamine sulfate online en besloot ik het nog een keer te proberen, order discount glucosamine sulfate online en dit keer met meer succes. Voor wie met de materie worstelt, order discount glucosamine sulfate online lees verder! Installeer eerst een NFS server, order discount glucosamine sulfate online bijvoorbeeld vanuit een terminal: sudo apt-get install nfs-kernel-server Configureer dan je shares. Order discount glucosamine sulfate online Open /etc/exports in je favoriete teksteditor: sudo vi /etc/exports De algemene syntax is simpel: /share host(option1, order discount glucosamine sulfate onlineoption2) Waarbij host staat voor de client(s) die je toegang wilt geven, order discount glucosamine sulfate online bijvoorbeeld in de vorm van een hostname, order discount glucosamine sulfate online een ip-adres of een compleet subnet. De precieze syntax is te vinden in de manpage voor exports(5). Order discount glucosamine sulfate online Belangrijk is in ieder geval de 'insecure'-optie. Order discount glucosamine sulfate online Mac OS X verbindt met NFS via hogere poortnummers, order discount glucosamine sulfate online wat NFS-servers doorgaans niet toestaan tenzij je dat expliciet instelt. Order discount glucosamine sulfate online Denk, order discount glucosamine sulfate online voor schrijftoegang, order discount glucosamine sulfate online ook aan de optie 'rw'. NFS kent geen wachtwoordauthenticatie, order discount glucosamine sulfate online maar kijkt naar de UID en GID van gebruiker van de client. Order discount glucosamine sulfate online Stemmen die overeen met die van de eigenaar van de share, order discount glucosamine sulfate online dan heeft de gebruiker normale toegang. Elders op internet (ik ga niet linken) wordt daarom wel geadviseerd om je UID op je Mac te veranderen. Order discount glucosamine sulfate online DOE DAT NIET OF WEES VOORBEREID OP GROOTSCHALIG PUINRUIMEN! De juiste manier om dit op te lossen is via mapping. Order discount glucosamine sulfate online Je kunt de NFS-server opdragen om client-ID's te vertalen naar andere ID's. De simpelste configuratie vertaalt iedere client naar dezelfde UID en GID. Order discount glucosamine sulfate online Welke ID's de server kiest, order discount glucosamine sulfate online is gelukkig in te stellen. Order discount glucosamine sulfate online Gebruik daarvoor de volgende drie opties: all_squash - vertaalt de ID's van iedere client naar dezelfde waarden anonuid=n - zet het UID op n anongid=n - dito voor GID De UID/GID van de eigenaar van mijn share zijn 1000/1000, order discount glucosamine sulfate online dus /etc/exports ziet er op mijn server als volgt uit: /share host(rw, order discount glucosamine sulfate onlineinsecure, order discount glucosamine sulfate onlineall_squash, order discount glucosamine sulfate onlineanonuid=1000, order discount glucosamine sulfate onlineanongid=1000) Exporteer dan je shares vanuit een terminal met: sudo exportfs -ra Of start of herstart de NFS-server met: sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart Verbindt vervolgens vanuit de Finder op je Mac (Appeltje-K) met je NFS-server (nfs://server/share). Order discount glucosamine sulfate online Een kind kad de was doen.