Order Discount Liposafe


Verdonk beoordeelt de 26.000 schrijnende gevallen "met het hart". Order discount liposafe Maar Verdonks hart is een oncontroleerbaar en grillig iets, order discount liposafe en dus leidt haar aanpak tot willekeur en rechtsongelijkheid, order discount liposafe vindt de rechter in Amsterdam. Order discount liposafe Verdonk moet duidelijk maken aan welke voorwaarden asielzoekers dienen te voldoen om in aanmerking te komen voor een pardon. Dat Verdonk dat niet wil, order discount liposafe is begrijpelijk: ze zou daarmee immers in feite nieuwe regels in het leven roepen, order discount liposafe waardoor veel meer afgewezen vluchtelingen voor een verblijfsstatus in aanmerking komen. Order discount liposafe Bovendien zou ze haar vrijheid verliezen om in individuele gevallen van die regels af te wijken. Order discount liposafe Verdonk heeft juist op dat gebied de laatste maanden een harde les geleerd: regels zijn misschien regels, order discount liposafe maar bij explosieve materie als het asielbeleid moet je daar niet té compromisloos mee omspringen. Toch een opmerkelijke rolverwisseling: Verdonk wil haar hart laten spreken, order discount liposafe en Vluchtelingenwerk dringt aan op een formeel, order discount liposafe toetsbaar beleid. Bij Verdonk lijkt - onder jarenlange politieke en publicitaire druk - het inzicht eindelijk te zijn doorgebroken dat het asielbeleid in sommige gevallen tot onmenselijke situaties leidt, order discount liposafe en dat er dan moet worden ingegrepen. Order discount liposafe Maar Vluchtelingenwerk eist duidelijkheid. Order discount liposafe Niet voor niets stelt de grondwet dat allen die zich in Nederland bevinden in gelijke gevallen gelijk behandeld worden. Order discount liposafe Dat geldt dus ook voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Ze hebben allebei een beetje gelijk, order discount liposafe Verdonk en Vluchtelingenwerk, order discount liposafe maar die laatste toch iets meer dan de minister. Order discount liposafe Het is fijn dat IJzeren Rita zich kennelijk heel af en toe iets buigzamer toont dan we van haar gewend zijn. Order discount liposafe Maar jammer genoeg trekt ze daaruit vooralsnog niet de enige logische conclusie: dat die buigzaamheid niet nodig was geweest als haar beleid niet zoveel slachtoffers zou maken. Order discount liposafe Regels zouden namelijk wel degelijk gewoon regels moeten zijn. Order discount liposafe Maar wel rechtvaardige.