Order Discount Plendil


Hoe noem je eigenlijk buurkinderen die - ondanks uitnodigend brandend portieklicht, order discount plendil een grote zak Marsen én een schaal opvoedkundig verantwoorde mandarijntjes - hardnekkig weigeren bij je aan te bellen?