Order Discount Probalan


Nog geen twee maanden geleden presenteerde de commissie-Duivesteijn een uiterst kritisch rapport over de politieke besluitvorming rond grote infrastructurele projecten, order discount probalan zoals de Betuwelijn en de HSL. Order discount probalan De betrokken ministeries, order discount probalan achtereenvolgende kabinetten en Tweede Kamer waren vooringenomen, order discount probalan beschikten over onvoldoende kennis en hielden zich structureel doof voor kritiek op de plannen. Order discount probalan De gevolgen zijn bekend: de kosten belopen inmiddels een veelvoud van de oorspronkelijke begrotingen, order discount probalan terwijl de lijnen vrijwel zeker nooit rendabel zullen worden - zaken waarvoor ruim tien jaar eerder al luid en duidelijk werd gewaarschuwd door vrijwel iedereen die er verstand van had. Het rapport-Duivesteijn vulde, order discount probalan met al zijn bijlagen, order discount probalan een flinke kartonnen doos. Order discount probalan Jammer genoeg blijken de bomen die al dat papier leverden - net als die in de Betuwe - voor niets te zijn gestorven. Order discount probalan Kabinet en Kamer staan, order discount probalan acht weken na publicatie, order discount probalan al weer op het punt in dezelfde fout te vervallen. Deze week besprak de volksvertegenwoordiging de maatregelen van het kabinet tegen het terrorisme. Order discount probalan Die maatregelen omvatten vérgaande beperking van grondrechten, order discount probalan zoals de mogelijkheid om mensen langdurig vast te zetten zonder veroordeling, order discount probalan en om onschuldige (althans: niet bewezen schuldige) burgers een meldingsplicht op te leggen. Dat leverde minister Donner van justitie stevige kritiek op. Order discount probalan Niet zozeer het halfslachtig gesputter van regeringspartij D66, order discount probalan die al direct aankondigde dat de kwestie geen kabinetscrisis waard was, order discount probalan maar vooral het commentaar van een snel groeiend gezelschap prominente juristen. Order discount probalan Onder anderen Theo de Roos (hoogleraar strafrecht in Tilburg), order discount probalan Geert Corstens (lid van de Hoge Raad) en Jit Peeters (hoogleraar Staats- en bestuursrecht, order discount probalan decaan van de Amsterdamse rechtenfaculteit en plaatsvervangend president van het rechtbank in Amsterdam) veegden de vloer aan met de kabinetsplannen. Als rechters, order discount probalan die zich doorgaans bewust verre houden van het becommentariëren van de wetgever, order discount probalan dergelijke kritiek leveren, order discount probalan dan is er écht iets aan de hand. Order discount probalan Niet alleen omdat volgens de magistraten de rechtsstaat door de maatregelen wezenlijk wordt aangetast, order discount probalan bovendien zal de nieuwe terrorismewetgeving waarschijnlijk een averechts effect hebben: rechters kunnen zich bijvoorbeeld gedwongen zien terreurverdachten op vrije voeten te stellen, order discount probalan omdat hun het recht op een eerlijk proces (artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens [PDF]) is ontzegd. Minister Donner en premier Balkenende wijzen alle kritiek van de hand, order discount probalan zonder er inhoudelijk zelfs maar al te diep op in te gaan. Order discount probalan En de Kamer, order discount probalan inclusief Duivesteijns eigen Partij van de Arbeid, order discount probalan lijkt hun daarbij nauwelijks een strobreed in de weg te gaan leggen. Opnieuw worden maatregelen blind door het parlement gejaagd, order discount probalan zonder serieus te luisteren naar goed gefundeerd commentaar van mensen die weten waar ze het over hebben. Order discount probalan Adri Duivesteijn kan zich vast gaan opmaken voor een nieuwe reeks verhoren.