Order Discount Saw Palmetto Online


Mijn reactie op de comments bij het vorige postje werd zo'n lang verhaal, order discount saw palmetto online dat ik dacht er toch maar een nieuw stukje aan te wijden. Order discount saw palmetto online Komt-ie. Persoonlijk ben ik in zijn algemeenheid niet zo'n voorstander van referenda. Order discount saw palmetto online Bij betrekkelijk overzichtelijke ja/nee-kwesties, order discount saw palmetto online zoals de aanleg van een metrolijn of de bebouwing van een lapje groen bij Sloten, order discount saw palmetto online vind ik het een waardevolle aanvulling op de vertegenwoordigende democratie. Order discount saw palmetto online Maar een verdragstekst van honderden pagina's vol mitsen en maren, order discount saw palmetto online die het resultaat is van jarenlange onderhandeling en dus bol staat van compromis en voorzichtige politieke formulering, order discount saw palmetto online is volgens mij veel te complex en alomvattend om met het botte instrument van een referendum te benaderen. Je ziet het nu aan de kwaliteit van de argumenten die voor- en tegenstanders in de strijd gooien. Order discount saw palmetto online De één dreigt met oorlog, order discount saw palmetto online de ander roept dat we onze onafhankelijkheid kwijtraken. Order discount saw palmetto online De één vind de grondwet te liberaal, order discount saw palmetto online de ander te sociaal. Order discount saw palmetto online De één zegt dat de grondwet goed is voor het milieu, order discount saw palmetto online de ander zegt juist van niet. Order discount saw palmetto online En iedereen heeft een beetje gelijk, order discount saw palmetto online want er is altijd wel ergens een artikel te vinden waar je je standpunt op kunt baseren. Order discount saw palmetto online Het resultaat is dat het referendum niet over de inhoud van de grondwet gaat, order discount saw palmetto online maar over de vraag welk kamp er het best in slaagt om zijn eigen, order discount saw palmetto online selectieve lezing van het verdrag aan de kiezers te verkopen. Order discount saw palmetto online En daarbij zijn kennelijk alle middelen geoorloofd, order discount saw palmetto online inclusief stuitend populisme, order discount saw palmetto online flagrante leugens of een appèl aan de afkeer van de politieke klasse in het algemeen en het kabinet-Balkenende in het bijzonder. Als Nederland (althans: de 35 procent van de kiezers die is opgekomen) de grondwet op 1 juni afwijst, order discount saw palmetto online betekent dat dan dat de kiezer het met de inhoud ervan oneens is? Waarschijnlijk niet, order discount saw palmetto online want de meeste mensen kennen die inhoud niet. Order discount saw palmetto online En als dat wel zo zou zijn, order discount saw palmetto online waaróm stemden ze dan tegen? Waarover moet opnieuw onderhandeld worden? Is de grondwet te liberaal, order discount saw palmetto online of te sociaal? Krijgt het Europees Parlement te véél of te weinig macht? Wie het weet mag het zeggen. Volgens mij is de kwaliteit van de besluitvorming er meer mee gebaat als kamerleden een eigen, order discount saw palmetto online weloverwogen en goed beargumenteerde keuze maken, order discount saw palmetto online dan als kiezers die de voorliggende kwestie eigenlijk niet begrijpen, order discount saw palmetto online en er ook geen gefundeerde mening over hebben, order discount saw palmetto online zich laten meeslepen door het rechts-nationalisme van Wilders, order discount saw palmetto online het populisme van de SP of de smakeloze bangmakerij van Jules Maaten, order discount saw palmetto online laat staan een muntje opgooien. Order discount saw palmetto online De democratie is geen casino, order discount saw palmetto online per slot van rekening. Juist om over dit soort ingewikkelde kwesties een gefundeerde en beargumenteerde beslissing te nemen, order discount saw palmetto online hebben we volksvertegenwoordigers vrijgesteld. Order discount saw palmetto online Die worden gekozen - en betaald! - om zich over dit soort zaken te buigen, order discount saw palmetto online zodat de kiezer niet zelf een oordeel hoeft te vellen over zaken waar hij zich, order discount saw palmetto online door gebrek aan tijd, order discount saw palmetto online kennis of belangstelling, order discount saw palmetto online niet in heeft kunnen verdiepen. Dat wil trouwens niet zeggen dat we blind moeten vertrouwen op de wijsheid en goede bedoelingen van beroepspolitici. Order discount saw palmetto online We volgen ze kritisch en we proberen ze op allerlei manieren te beïnvloeden, order discount saw palmetto online via de media, order discount saw palmetto online door demonstraties, order discount saw palmetto online debatten, order discount saw palmetto online brieven, order discount saw palmetto online emailbombardementen en petities. Order discount saw palmetto online En als we ontevreden zijn, order discount saw palmetto online dan rekenen we tijdens de verkiezingen af, order discount saw palmetto online zoals de laatste jaren maar is gebleken. Order discount saw palmetto online Daarom is stemrecht zo belangrijk: het is de stok achter de deur, order discount saw palmetto online om te zorgen dat volksvertegenwoordigers hun taak naar eer en geweten blijven vervullen, order discount saw palmetto online en niet vergeten dat ze er namens ons zitten.