Order Emsam


Als het ondanks 'adequaat handelen' mogelijk is dat elf mensen levend verbranden in hun cel, order emsam is er dan niet iets mis met het ambitieniveau van het rampenplan?