Order Evegen Cod


Connecting my MacBook to my Linux box through AppleTalk Samba en NFS waren geen succes, order evegen cod maar AppleTalk bleek wel prima te werken. Order evegen cod Mijn oude Linuxbak praat weer tegen me.