Order Florinef No Rx Required


Verdonk beoordeelt de 26.000 schrijnende gevallen "met het hart". Order florinef no rx required Maar Verdonks hart is een oncontroleerbaar en grillig iets, order florinef no rx required en dus leidt haar aanpak tot willekeur en rechtsongelijkheid, order florinef no rx required vindt de rechter in Amsterdam. Order florinef no rx required Verdonk moet duidelijk maken aan welke voorwaarden asielzoekers dienen te voldoen om in aanmerking te komen voor een pardon. Dat Verdonk dat niet wil, order florinef no rx required is begrijpelijk: ze zou daarmee immers in feite nieuwe regels in het leven roepen, order florinef no rx required waardoor veel meer afgewezen vluchtelingen voor een verblijfsstatus in aanmerking komen. Order florinef no rx required Bovendien zou ze haar vrijheid verliezen om in individuele gevallen van die regels af te wijken. Order florinef no rx required Verdonk heeft juist op dat gebied de laatste maanden een harde les geleerd: regels zijn misschien regels, order florinef no rx required maar bij explosieve materie als het asielbeleid moet je daar niet té compromisloos mee omspringen. Toch een opmerkelijke rolverwisseling: Verdonk wil haar hart laten spreken, order florinef no rx required en Vluchtelingenwerk dringt aan op een formeel, order florinef no rx required toetsbaar beleid. Bij Verdonk lijkt - onder jarenlange politieke en publicitaire druk - het inzicht eindelijk te zijn doorgebroken dat het asielbeleid in sommige gevallen tot onmenselijke situaties leidt, order florinef no rx required en dat er dan moet worden ingegrepen. Order florinef no rx required Maar Vluchtelingenwerk eist duidelijkheid. Order florinef no rx required Niet voor niets stelt de grondwet dat allen die zich in Nederland bevinden in gelijke gevallen gelijk behandeld worden. Order florinef no rx required Dat geldt dus ook voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Ze hebben allebei een beetje gelijk, order florinef no rx required Verdonk en Vluchtelingenwerk, order florinef no rx required maar die laatste toch iets meer dan de minister. Order florinef no rx required Het is fijn dat IJzeren Rita zich kennelijk heel af en toe iets buigzamer toont dan we van haar gewend zijn. Order florinef no rx required Maar jammer genoeg trekt ze daaruit vooralsnog niet de enige logische conclusie: dat die buigzaamheid niet nodig was geweest als haar beleid niet zoveel slachtoffers zou maken. Order florinef no rx required Regels zouden namelijk wel degelijk gewoon regels moeten zijn. Order florinef no rx required Maar wel rechtvaardige.