Order Foradil Cod


Het Centraal Planbureau zei deze week maar eens hardop wat iedereen diep van binnen best weet: nog meer wegen aanleggen is geen oplossing voor de verkeersproblemen in de Randstad. Order foradil cod Het CPB keerde zich daarmee tegen de plannen voor de aanleg van een verbindingsweg tussen de A6 en de A9, order foradil cod die de files tussen Almere en Schiphol zou moeten verminderen. De milieugevolgen van zo'n nieuwe verbinding zouden, order foradil cod in iedere besproken variant, order foradil cod desastreus zijn. Order foradil cod Uitbreiding van de huidige route betekent forse extra vervuiling van de toch al smerige lucht rond de Gaasperdammerweg, order foradil cod die dwars door het dichtbevolkte Amsterdam Zuidoost loopt. Order foradil cod Het voornaamste alternatief is een nieuwe snelweg door het Naardermeer, order foradil cod het Geingebied, order foradil cod de Vechtstreek of misschien zelfs dwars door vogelrichtlijngebied het IJmeer. Lees en discussieer verder op Amsterdam Centraal.