Order Isoptin


Het Centraal Planbureau zei deze week maar eens hardop wat iedereen diep van binnen best weet: nog meer wegen aanleggen is geen oplossing voor de verkeersproblemen in de Randstad. Order isoptin Het CPB keerde zich daarmee tegen de plannen voor de aanleg van een verbindingsweg tussen de A6 en de A9, order isoptin die de files tussen Almere en Schiphol zou moeten verminderen. De milieugevolgen van zo'n nieuwe verbinding zouden, order isoptin in iedere besproken variant, order isoptin desastreus zijn. Order isoptin Uitbreiding van de huidige route betekent forse extra vervuiling van de toch al smerige lucht rond de Gaasperdammerweg, order isoptin die dwars door het dichtbevolkte Amsterdam Zuidoost loopt. Order isoptin Het voornaamste alternatief is een nieuwe snelweg door het Naardermeer, order isoptin het Geingebied, order isoptin de Vechtstreek of misschien zelfs dwars door vogelrichtlijngebied het IJmeer. Lees en discussieer verder op Amsterdam Centraal.