Order Kytril Online


Minister Donner van Justitie reageerde vandaag geïrriteerd op het verzet van regeringspartij D66 tegen de kabinetsplannen voor de aanpak van terrorisme. Order kytril online "Luiheid om na te denken over steekhoudende argumenten", order kytril online zo kwalificeerde hij de reactie van critici die waarschuwen voor de uitholling van de rechtsstaat - en daarmee was voor Donner de kous af. Kennelijk wil Donner zelf geen steekhoudende argumenten horen, order kytril online want ze zijn er wel degelijk, order kytril online en ze komen niet van de minsten. Een democratische rechtsstaat onderscheidt zich van totalitaire regimes op verschillende manieren. Order kytril online Het eerste is dat geen sprake is van willekeur in de behandeling van burgers. Order kytril online Je kunt alleen gestraft worden voor iets dat strafbaar is, order kytril online bijvoorbeeld. Order kytril online En dan moet ook nog eerst bewezen worden dat je iets hebt misdaan. Een tweede onderscheid is dat democratische rechtsstaten een persoonlijk domein erkennen, order kytril online een deel van het menselijk leven waar de overheid zich niet mee mag bemoeien. Order kytril online Mensen hebben gewetensvrijheid: hun gedachten, order kytril online gevoelens of opvattingen blijven gevrijwaard van overheidsinmenging. Order kytril online Sommige uitingen daarvan kunnen strafbaar zijn, order kytril online sommige gevolgen die mensen uit hun overtuiging trekken, order kytril online maar nooit de overtuigingen zelf. In totalitaire regimes is dat anders. Order kytril online Die willen ieder aspect van het leven van hun burgers controleren. Order kytril online Niet alleen hun belastingmoraal en of ze niet door rood rijden, order kytril online ook wat ze denken, order kytril online vinden, order kytril online voelen en verlangen. Order kytril online Je kunt worden gearresteerd en opgesloten zonder duidelijke reden. Order kytril online Je kunt worden gestraft zonder veroordeling, order kytril online vervolgd omdat je opvattingen huldigt die het gezag onwelgevallig zijn, order kytril online omdat je een verdacht uiterlijk hebt of omdat je vrienden of collega's "terroristen" zijn. Order kytril online In de voormalige Sovjet-Unie waren vermeende "contacten met westerse oorlogshitsers" of "fascistische saboteurs" een geliefde aanleiding om mensen naar Siberische werkkampen te sturen. Zo ver is het hier nog niet gekomen, order kytril online al was het maar omdat ons dichtbevolkte landje met zijn milde zeeklimaat niet over barre toendra's beschikt. Order kytril online Maar het principiële verschil met de antiterreurmaatregelen die het kabinet zonder averij door de Kamer lijkt te gaan loodsen, order kytril online is niet groot meer. Het kabinet wil "potentiële terroristen" een meldingsplicht op kunnen leggen. Order kytril online Zonder tussenkomst van de rechter en zonder deugdelijke toetsing worden mensen die niets strafbaars hebben gedaan, order kytril online op grond van geheime en niet te verifiëren informatie, order kytril online verplicht zich meermalen per week op het politiebureau te laten zien. Order kytril online Alleen die maatregel al is op verschillende punten in strijd met de meest fundamentele rechtsstatelijke beginselen: iemand wordt "preventief" gestraft voor iets dat hij niet heeft gedaan, order kytril online zonder bewijs, order kytril online zonder toetsing en zonder beroepsmogelijkheden. Order kytril online Het zal je maar gebeuren. Het kabinet wil het verder strafbaar stellen om terroristische daden te verheerlijken of goed te praten. Order kytril online Het is natuurlijk smakeloos om zoiets te doen, order kytril online maar het behoort tot nu toe wél tot het domein van de vrije meningsuiting. Order kytril online Het is ironisch dat de moord op Theo van Gogh, order kytril online die in de brief van Donner en Remkes aan de Kamer [PDF] als afschrikwekkend voorbeeld van het terrorisme vele malen wordt genoemd, order kytril online het excuus vormt om een dergelijke beperking op te leggen. Order kytril online Van Gogh draait zich om in zijn graf, order kytril online en ik betwijfel of Pim het zo gewild zou hebben. En bovendien: wat is goedpraten? Als ik schrijf dat Van Gogh door zijn harde, order kytril online respectloze toon heeft bijgedragen aan het ontstaan van een klimaat waarin de moord gepleegd heeft kunnen worden, order kytril online zoals ik destijds deed, order kytril online praat ik dan een terroristische aanslag goed? Het zou zo maar kunnen dat ik daarvoor vervolgd kan worden, order kytril online net als de vele commentatoren die zich in de media in vergelijkbare bewoordingen uitlieten. En wat is eigenlijk terrorisme? Dat Al-Qaida geen vriendelijke organisatie is, order kytril online is boven alle twijfel verheven, order kytril online maar in Noord-Ierland vinden twee bevolkingsgroepen elkaar terroristen en zichzelf vrijheidsstrijders. Order kytril online De Duitsers gebruikten de term voor verzetsgroepen in de Tweede Wereldoorlog, order kytril online en voor Zuid-Amerikaanse generaalregimes waren het de vakbondsleden, order kytril online mensenrechtenactivisten of leden van de democratische oppositie. Donner blikt in zijn brief zelf al gretig vooruit naar de mogelijkheid om zijn maatregelen ook tegen "gewelddadige dierenrechtenactivisten en antiglobalisten" in te kunnen zetten, order kytril online dus de eerste verruiming zit al in de pijplijn. Het grootste gevaar is dat al deze maatregelen niet op zichzelf staan. Order kytril online Burgers worden, order kytril online meer dan vroeger, order kytril online onophoudelijk in de gaten gehouden. Order kytril online Niet gericht, order kytril online op grond van een redelijke verdenking, order kytril online zoals dat in een rechtsstaat tot voor kort gebruikelijk was, order kytril online maar gewoon allemaal, order kytril online overal, order kytril online zoveel mogelijk. Order kytril online Je kunt geen tien meter over straat zonder gefilmd te worden. Order kytril online Je kunt overal en zonder duidelijke aanleiding gevraagd worden je te legitimeren. Order kytril online Of om je handen tegen de muur te zetten en je zakken te laten doorzoeken door een politieagent. Order kytril online En als het aan de Europese ministers van Justitie ligt, order kytril online worden alle webpagina's die je bezoekt, order kytril online alle emails die je verstuurt en al je faxen, order kytril online sms'jes en telefoongesprekken jarenlang opgeslagen. Order kytril online Niet alleen die van Big Willem, order kytril online Mohammed B. Order kytril online of Etienne U., order kytril online maar die van iedere burger. Order kytril online Voor het geval dát. En al die gegevens zouden straks op een of andere manier aanleiding kunnen geven je een meldingsplicht op te leggen, order kytril online of een beroepsverbod, order kytril online of om je te vervolgen wegens "haatzaaien". Ik ken antiglobalisten, order kytril online en heb ook wel eens met ze gemaild of in de kroeg gezeten. Order kytril online Ik kan er niet meer zeker van zijn dat ik met dergelijke contacten in de toekomst geen "last" zal krijgen, order kytril online een notie die ik tot voor kort alleen met het Chili van Pinochet associeerde. Waar gehakt wordt vallen spaanders, order kytril online natuurlijk, order kytril online en die terroristen zijn ook bepaald geen lieve jongens. Order kytril online Maar Donner is iemand die haaruitval tracht te bestrijden door zich kaal te scheren. Order kytril online Je kunt de democratische rechtsstaat niet beschermen door hem zelf te ontmantelen.