Order Mestinon


iTunes voor Windows gebruikt de internetinstellingen van IE. Order mestinon Als je wilt dat iTunes je om een naam en wachtwoord vraagt als je je op een beveiligde (p|v)odcast abonneert, order mestinon moet je in IE dus Tools -> Internet Options -> Security klikken, order mestinon en daar Medium instellen. Order mestinon Of, order mestinon nog beter, order mestinon wel een goed dichtgetimmerd Custom Level kiezen, order mestinon maar instellen dat applicaties in voorkomende gevallen om inloggegevens moeten vragen (Custom Level -> User Authentication -> Logon -> Prompt for user name and password). iTunes is een fijn ding, order mestinon maar (1) ik zou willen dat er een Linuxversie was, order mestinon en (2) de documentatie laat veel te wensen over.