Order No Rx Imitrex


De New York Times [reg.] sprak met Valéry Giscard d'Estaing [NL], order no rx imitrex de Franse oud-president die als voorzitter van de Europese Conventie aan de basis stond van de Europese Grondwet. Order no rx imitrex Giscard d'Estaing haalt in het interview uit naar Chirac en andere Europese politieke leiders, order no rx imitrex die "whatever their strengths, order no rx imitrex never put Europe at the top of their agenda." De krant denkt er het hare van, order no rx imitrex en zet Giscard d'Estaing neer als een verwaande ijdeltuit waar Dries van Agt bij in het niet valt. Order no rx imitrex Hij kocht eerder dit jaar een château in het dorpje Estaing, order no rx imitrex volgens de krant om de aanspraak van zijn familie op de adelstand kracht bij te zetten, order no rx imitrex en refereert tijdens het interview aan de grondwet als "mijn document". De New York Times legt de vinger op de zere plek: had Giscard d'Estaing niet met alle geweld zijn naam willen verbinden aan een heuse grondwet, order no rx imitrex "as perfect as (...) the Constitution of the United States of America", order no rx imitrex dan was de tekst, order no rx imitrex als een grotendeels technische verdragsaanpassing, order no rx imitrex in de meeste lidstaten waarschijnlijk geruisloos gepasseerd. Order no rx imitrex Juist door het verdrag voor te stellen als een grondwet, order no rx imitrex ontstond de indruk dat de basis werd gelegd voor een Europese superstaat, order no rx imitrex waarvan Nederland nog slechts een onbeduidende provincie zou zijn. Affijn. Order no rx imitrex Groots en meeslepend ten onder is ook mooi, order no rx imitrex natuurlijk.