Order No Rx Msm


Referendum Europese grondwetDat referendum is eigenlijk een slecht idee, order no rx msm liet minister Brinkhorst zich deze week ontvallen. Order no rx msm "Zo'n zaak als deze, order no rx msm de Europese grondwet, order no rx msm leent zich er slecht voor. Order no rx msm De discussie gaat steeds over de verkeerde dingen. Order no rx msm Mensen weten niet wat erin staat." Daar heeft Brinkhorst waarschijnlijk gelijk in, order no rx msm al is het nogal ongelukkig dat hij dat geluid pas laat horen nu de peilingen een steeds somberder beeld geven van de verwachte uitslag op 1 juni. Het probleem met zo'n grondwet is dat er ontzettend veel in staat. Order no rx msm Zoveel zelfs, order no rx msm dat iedereen er precies uit kan halen wat hij wil, order no rx msm en vrijwel niemand er echt iets van begrijpt. Order no rx msm Het Parool liet daarvan vorige week een fraai staaltje zien. Order no rx msm Het somde (helaas niet online) tien stellingen op die zowel door voor- als door tegenstanders aangevoerd worden. Order no rx msm Moet Europa een tegenwicht tegenover de VS worden? Stem dan vóór, order no rx msm wegens de Europese minister van buitenlandse zaken. Order no rx msm Of stem tégen, order no rx msm want de grondwet benadrukt de band met de NAVO en dus met Washington. Zelfs het kabinet lijkt niet precies te weten waarom we ook weer allemaal vóór moeten stemmen. Order no rx msm Balkenende deelde vorige week zelfs spiekbriefjes uit om zijn ministers te helpen de grondwet aan de man te brengen. Ik denk dat Brinkhorst de vinger op de zere plek heeft gelegd. Order no rx msm Niet voor niets zijn de meeste westerse landen tegenwoordig representatieve democratieën. Order no rx msm In onze moderne samenleving zijn veel kwesties dermate complex, order no rx msm dat je de besluitvorming daarover maar het beste kunt overlaten aan mensen die daarvoor zijn vrijgesteld: parlementariërs. Order no rx msm Die worden geacht zich ernstig in de materie te verdiepen, order no rx msm en dan, order no rx msm naar eer en geweten, order no rx msm en met de belangen en opvattingen van hun aanhangers in het achterhoofd, order no rx msm een beslissing te nemen. Order no rx msm Als we het er niet mee eens zijn, order no rx msm rekenen we bij de verkiezingen wel af. Misschien is de beste oplossing op 1 juni nog wel om gewoon niet te gaan stemmen. Order no rx msm Niet alleen omdat dat waarschijnlijk de beste strategie is als je (zoals ik) om vooralsnog vrij onduidelijke redenen neigt naar steun voor de grondwet. Order no rx msm Maar ook omdat we, order no rx msm als de opkomst maar laag genoeg is, order no rx msm de Tweede Kamer dwingen om zijn werk lekker zelf te doen. Order no rx msm Ik heb per slot van rekening niet voor niets een kamerlid gekozen.