Order No Rx Phentrimine


John Bolton is als de Amerikaanse kandidaat-ambassadeur bij de VN zó omstreden dat zelfs de Nederlandse regering, order no rx phentrimine die doorgaans zonder morren alles accepteert dat Washington verzint, order no rx phentrimine tegen zijn benoeming protesteerde. Order no rx phentrimine Als zelfs Ben Bot kritiek heeft, order no rx phentrimine moet er wel een luchtje aan Bolton zitten, order no rx phentrimine zullen ze in de Verenigde Staten gedacht hebben, order no rx phentrimine want ook de Amerikaanse Senaat sputtert nog altijd tegen: Bolton heeft niet alleen een broertje dood aan de organisatie waar hij straks diplomaat zou moeten worden, order no rx phentrimine bovendien lijdt hij aan merkwaardig geheugenverlies rond een onderzoek naar vervalste informatie over de nucleaire activiteiten van Saddam Hoessein. Gelukkig is die lastige volksvertegenwoordiging vanaf dit weekend ook in de Verenigde Staten een tijdje op vakantie. Order no rx phentrimine Dat geeft president Bush mooi de gelegenheid om Boltons benoeming middels een recess appointment voorlopig lekker buiten de Senaat om te regelen. Greatest democracy on earth, order no rx phentrimine indeed...