Order No Rx Prometrium


Referendum Europese grondwetReferenda lenen zich niet zo voor compromissen, order no rx prometrium en dat is maar goed ook. Order no rx prometrium De laatste keer dat ik in electorale twijfel verkeerde, order no rx prometrium eindigde dat in een kool-en-geitoplossing waar ik nog altijd spijt van heb. Order no rx prometrium Het zou natuurlijk fijn zijn als we volgende maand een beetje voor, order no rx prometrium en een beetje tegen de Europese grondwet konden stemmen, order no rx prometrium maar meer smaken dan "ja" en "nee" zijn er helaas niet. Nou meen ik al heel lang dat ik voor de Europese grondwet ben, order no rx prometrium maar je wilt toch zeker weten dat je je burgerplicht naar eer en geweten vervult. Order no rx prometrium Gelukkig is er de Referendumwijzer. Order no rx prometrium En de alternatieve Referendumwijzer. Order no rx prometrium En de Kieswijzer Europese Grondwet, order no rx prometrium de échte stemadviseur en een Stemwijzer die al een stemadvies geeft vóór je de vragenlijst hebt ingevuld. Ik heb ze allemaal ingevuld, order no rx prometrium en bleek bij de meeste testjes tegen. Order no rx prometrium Maar dat wekt weinig verbazing, order no rx prometrium want de meeste testjes zijn gemaakt door fervente tegenstanders van de grondwet, order no rx prometrium en de vraagstelling is in veel gevallen op zijn zachtst gezegd gekleurd. Order no rx prometrium Ik word bovendien achterdochtig als tegenstanders zich gaan bedienen van valse argumenten om hun verzet tegen de grondwet kracht bij te zetten. Veel tegenstanders suggereren bijvoorbeeld dat Nederland onder de grondwet zijn onafhankelijkheid zou verliezen, order no rx prometrium bijvoorbeeld door te wijzen op de bepaling dat de Europese grondwet straks boven de Nederlandse wetgeving gaat. Order no rx prometrium Ze verzuimen daarbij te vermelden dat dat nu niet anders is met alle andere Europese (en andere internationale) verdragen waar Nederland partij bij is. Order no rx prometrium Artikel 94 van de Nederlandse Grondwet stelt bijvoorbeeld onomwonden dat binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften (...) geen toepassing [vinden], order no rx prometrium indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties. Het idee dat je tegen moet stemmen als je niet wilt dat Turkije bij de EU komt, order no rx prometrium is onzin: Turkije komt in de hele tekst niet voor, order no rx prometrium en de toetredingsprocedure staat los van de grondwet. Order no rx prometrium Ook zonder grondwet kan Turkije EU-lid worden. Order no rx prometrium Ook dat Europa straks het homohuwelijk, order no rx prometrium het gedoogbeleid voor softdrugs of ons euthanasiebeleid kan terugdraaien is niet waar. Order no rx prometrium En dat je met een tegenstem de hele EU of de invoering van de euro kunt terugdraaien, order no rx prometrium is ook flauwekul: dan blijft namelijk gewoon het Verdrag van Nice van kracht, order no rx prometrium en verandert er helemaal niets. Order no rx prometrium Sterker nog: échte eurosceptici zouden vóór moeten stemmen, order no rx prometrium want de grondwet voorziet voor het eerst in een procedure om het EU-lidmaatschap te beëindigen. Order no rx prometrium Dat de EU ook onder de nieuwe grondwet nog geen toonbeeld van democratie en transparantie wordt, order no rx prometrium klopt wél, order no rx prometrium maar de grondwet bevat nog altijd tal van verbeteringen ten opzichte van de huidige situatie. Order no rx prometrium Wie vanwege het democratisch tekort tegenstemt, order no rx prometrium schiet zichzelf dus in de voet. Order no rx prometrium De tegencampagne gebruikt stromandrogredenen die soms tegen het populisme aan zitten ("ik ben ertegen dat we Nederland opheffen en niet langer baas in eigen huis zijn."), order no rx prometrium en dat maakt mij achterdochtiger dan honderd "Brusselse achterkamertjes". Order no rx prometrium Negatieve stemadviezen of niet, order no rx prometrium ik ben nog altijd vóór, order no rx prometrium al moet ik even slikken bij de gedachte dat ik het eens ben met een regeringsstandpunt. Order no rx prometrium Bovendien: volgens Stemhok ben ik "eurofiel".