Order No Rx Shoot


Het Kamerdebat van gisteravond vereiste een hoop mentale lenigheid van deelnemers en publiek. Order no rx shoot Verdonk schreef gisteren over Ayaan Hirsi Ali's status aan de Kamer dat

(...) vooralsnog moet worden aangenomen dat zij geacht wordt het Nederlanderschap niet te hebben verkregen (...)
Maar ze beweerde (MS Word, order no rx shoot pag. 65) diezelfde avond nog:
Ik wijs erop dat Ayaan voorlopig nog steeds de Nederlandse nationaliteit heeft. Order no rx shoot Zij is toch gewoon Nederlandse?
Verdonk lijkt daarmee te bedoelen dat - volgens haar - Ayaan weliswaar nooit Nederlandse is geweest, order no rx shoot maar dat ze de komende zes weken zal doen alsof ze dat wel is, order no rx shoot want haar "constatering" doet zij formeel pas eind juni. Toch hield ook die uitleg geen stand. Order no rx shoot Verdonk moest immers uiteindelijk twee moties slikken die uitspraken dat zij wel degelijk de ruimte heeft om anders te beslissen dan dat Hirsi Ali nooit genaturaliseerd is, order no rx shoot waarmee de bewering uit haar brief niet kan kloppen. Het laatste woord was vanochtend omstreeks half drie aan AndrĂ© Rouvoet van de ChristenUnie, order no rx shoot die in ieder geval een bikkelpunt verdient voor zijn conclusie (pag. 108):
Onze constatering - let wel: geen besluit, order no rx shoot maar constatering, order no rx shoot want tegen een besluit zou bezwaar mogelijk zijn; de minister kan hier geen bezwaar tegen aantekenen, order no rx shoot want dit is onze constatering - is dat de eerste termijn van de minister nietig blijkt te zijn.
Daadkracht en duidelijkheid, order no rx shoot noem je dat.