Order No Rx Stop Smoking Patch


Veel Mozilla- en Firefoxgebruikers kennen de kracht van userContent.css, order no rx stop smoking patch het stylesheet dat je onder meer kunt gebruiken om advertenties te blokkeren, order no rx stop smoking patch maar ook om bijvoorbeeld het standaard lettertype te vergroten als je aan de leesbril moet, order no rx stop smoking patch of om onleesbare kleurencombinaties bij te verven. Wat ik nog niet wist, order no rx stop smoking patch is dat dergelijke stijlregels in de developer builds van Firefox en Mozilla (1.8a3 en hoger) ook per site, order no rx stop smoking patch en zelfs per URL in te stellen zijn. Om bijvoorbeeld de titels van alle postjes op deze site (en alleen op deze site) in het rood weer te geven, order no rx stop smoking patch stopt u deze CSS in uw userContent.css:

@-moz-document domain(log.alamagordo.org) {
	h2 {
	     color: #f00 !important;
	}
}
Dat opent enorm veel mogelijkheden. Order no rx stop smoking patch Je kunt zo bijvoorbeeld niet alleen advertenties zelf van pagina's verwijderen, order no rx stop smoking patch maar ook de lege tabelcellen waar ze in stonden. Order no rx stop smoking patch Tot nu toe kon dat niet, order no rx stop smoking patch omdat er geen methode was om de tabellen van site www.example.com wél te weren, order no rx stop smoking patch en die van www.example2.com niet. Order no rx stop smoking patch De grote witte gaten midden in de content van menige krantenwebsite behoren straks dus tot het verleden. Ik vond elders op het web al een heel nuttig truukje om berichten in GMail weer te geven in een letter met een vaste breedte, order no rx stop smoking patch in plaats van het (proportionele) standaardlettertype. Order no rx stop smoking patch Daardoor is het eindelijk mogelijk getabuleerde code te mailen, order no rx stop smoking patch zonder dat de leesbaarheid verloren gaat:
@-moz-document domain(gmail.google.com) {
	div.msg div.mb {
		    font-family: monospace !important;
		    font-size: 12px !important;
	}
	textarea.tb {
		    font-family: monospace !important;
		    font-size: 12px !important;
	}
}
Het schijnt de bedoeling te zijn dat Firefox 1.1 deze methode ondersteunt. Order no rx stop smoking patch Tot die tijd werkt het alleen in recente testversies, order no rx stop smoking patch en ontbreekt goede documentatie. Order no rx stop smoking patch U vindt meer informatie in bug 238099 en dit bericht op een mailinglijst van het W3C.