Order No Rx Vermox


Na 11 september 2001 zou de wereld nooit meer hetzelfde worden, order no rx vermox zei men. Order no rx vermox Dat bleek dezer dagen maar weer eens: in de "strijd tegen het terrorisme" is alles geoorloofd, order no rx vermox structureel liegen en bedriegen niet uitgezonderd. Order no rx vermox George W. Bush biechtte enkele dagen geleden al op dat de CIA er wel degelijk geheime buitenlandse gevangenissen op na houdt, order no rx vermox iets wat jarenlang in alle toonaarden was ontkend. Order no rx vermox En nu blijkt niet alleen dat Saddam Hoessein nooit iets met Al-Qaida van doen heeft gehad, order no rx vermox maar ook dat de Amerikaanse regering in weerwil van talloze inlichtingenrapporten het tegendeel bleef beweren. Er zijn presidenten om minder in de problemen gekomen.