Order No Rx Womens Intimacy Enhancer


Minister Pechtold van Bestuurlijke Vernieuwing wil de Grondwet herschrijven in "populaire taal", order no rx womens intimacy enhancer ongetwijfeld tot groot genoegen van de Stichting Taal - die twee maanden geleden klaagde over de vermeende moeilijkheidsgraad van de Troonrede. Order no rx womens intimacy enhancer Hij werd op het idee gebracht door Niesco Dubbelboer (PvdA), order no rx womens intimacy enhancer die had gepleit voor "het opschonen en leesbaar maken van de Grondwet zodat het een document van iedereen wordt". Gerommel aan de Grondwetstekst kan op zich weinig kwaad. Order no rx womens intimacy enhancer Zolang de Nederlandse rechter wetten niet aan de constitutie mag toetsen, order no rx womens intimacy enhancer maakt het uiteindelijk toch weinig uit wat er in staat. Order no rx womens intimacy enhancer En de minister van Vrijwel Niets moet toch iets om handen hebben. Order no rx womens intimacy enhancer Hij doet maar, order no rx womens intimacy enhancer zou ik dus zeggen. Toch is het goed als juristen en taalvaardigen af en toe een blik over Pechtolds schouders werpen. Order no rx womens intimacy enhancer De huidige grondwet laat weliswaar weinig aan duidelijkheid te wensen over, order no rx womens intimacy enhancer toch heeft de minister zelf wel degelijk behoorlijke moeite met de tekst. Order no rx womens intimacy enhancer "Je moet met je poten van een ander afblijven", order no rx womens intimacy enhancer luidde bijvoorbeeld zijn vrije interpretatie van artikel 1. Order no rx womens intimacy enhancer Dat is een nobel uitgangspunt natuurlijk, order no rx womens intimacy enhancer maar Pechtolds vertaling komt niet eens in de buurt van de werkelijke betekenis. Order no rx womens intimacy enhancer Vandaar de volgende oproep: zet onderstaand grondwetsartikel om in Jip-en-Janneketaal, order no rx womens intimacy enhancer zonder de bedoeling van de wetgever aan te tasten.

Allen die zich in Nederland bevinden, order no rx womens intimacy enhancer worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Order no rx womens intimacy enhancer Discriminatie wegens godsdienst, order no rx womens intimacy enhancer levensovertuiging, order no rx womens intimacy enhancer politieke gezindheid, order no rx womens intimacy enhancer ras, order no rx womens intimacy enhancer geslacht of op welke grond dan ook, order no rx womens intimacy enhancer is niet toegestaan.
En denk erom: Alexander moet het ook kunnen begrijpen.