Order No Rx Xenical


Niks geen demissionair kabinet dus: de aankomende Rijksbegroting en de vredesmissie oorlog in Afghanistan bieden een doorzichtige, order no rx xenical maar effectieve smoes om ongestoord door te regeren, order no rx xenical en waarschijnlijk wordt de formatie van een minderheidskabinet nog vóór het weekend afgerond. Uiteindelijk blijkt de val van het kabinet voor rechts dus een 'blessing in disguise': verlost van de vervelende dwarsigheid van de kleinste regeringspartner kunnen CDA en VVD in wisselende gelegenheidscoalities ongestoord hun 'hervormingsagenda' doorvoeren. Order no rx xenical Geen zorgen meer over gesputter van D66 als minister Peijs een snelweg langs het Naardermeer wil aanleggen, order no rx xenical want de LPF staat te popelen om de asfaltwagens te laten uitrijden. Order no rx xenical Alle kans om samen met de klein-christelijke partijen de abortuswetgeving aan te scherpen, order no rx xenical zonder dat de democraten de dominees hinderlijk voor de voeten lopen. Tweede Maasvlakte, order no rx xenical privatisering Schiphol, order no rx xenical huurliberalisatie, order no rx xenical de JSF... Order no rx xenical voor ieder omstreden plan bestaat nu de unieke gelegenheid om het snel door de Kamer te jassen, order no rx xenical zonder dat de kiezer zich er over kan uitspreken, order no rx xenical en zonder dat het kabinet nog in zijn voortbestaan wordt bedreigd. Order no rx xenical Het is natuurlijk fijn dat we wat eerder naar de stembus mogen om de dames en heren ongenadig op hun electorale falie te geven, order no rx xenical maar voor veel hete hangijzers komt dat te laat. In het Nederlandse politieke stelsel komt het er meer op aan de formatie te winnen, order no rx xenical dan de verkiezingen. Order no rx xenical En die slag is vooralsnog aan rechts.