Order Ortho Tri Cyclen


Debuggen van javascript is een hel. Order ortho tri cyclen De Javascript Console van Firefox is prima te gebruiken en geeft informatieve meldingen, order ortho tri cyclen maar je komt juist de meeste problemen tegen als je je scripts aan Internet Explorer voert. Order ortho tri cyclen En laat die browser nou simpelweg zwijgen als het graf als-ie code tegenkomt die hij niet snapt: sinds XP SP2 doet de ingebouwde debugger het niet meer. Order ortho tri cyclen Dus was het door het ouderwets uit-commenten van loops en losse regeltjes dat ik ontdekte dat mijn array in IE vol met null-waarden zat. Order ortho tri cyclen Een Googletje leerde dat IE alleen object.className ondersteunt, order ortho tri cyclen en geen object.getAttribute("class"). Order ortho tri cyclen So much voor consistente toepassing van DOM-methodes. Order ortho tri cyclen Affijn, order ortho tri cyclen het mag van het W3C, order ortho tri cyclen en Firefox en Opera snappen het ook, order ortho tri cyclen dus dat probleem is opgelost. Ook irritant: IE converteert relatieve naar absolute URI's. Order ortho tri cyclen Dus object.getAttribute("href") levert niet de tekstwaarde van het href-attribuut op ("example.html"), order ortho tri cyclen maar het volledige adres ("http://www.example.com/example.html"), order ortho tri cyclen ook als die helemaal niet in je code staat. Order ortho tri cyclen Een extra parameter (object.getAttribute("href", order ortho tri cyclen2)) lost dat op. Dat u even weet waar ik het toch zo druk mee heb.