Order Prilosec


Referendum Europese grondwetDat referendum is eigenlijk een slecht idee, order prilosec liet minister Brinkhorst zich deze week ontvallen. Order prilosec "Zo'n zaak als deze, order prilosec de Europese grondwet, order prilosec leent zich er slecht voor. Order prilosec De discussie gaat steeds over de verkeerde dingen. Order prilosec Mensen weten niet wat erin staat." Daar heeft Brinkhorst waarschijnlijk gelijk in, order prilosec al is het nogal ongelukkig dat hij dat geluid pas laat horen nu de peilingen een steeds somberder beeld geven van de verwachte uitslag op 1 juni. Het probleem met zo'n grondwet is dat er ontzettend veel in staat. Order prilosec Zoveel zelfs, order prilosec dat iedereen er precies uit kan halen wat hij wil, order prilosec en vrijwel niemand er echt iets van begrijpt. Order prilosec Het Parool liet daarvan vorige week een fraai staaltje zien. Order prilosec Het somde (helaas niet online) tien stellingen op die zowel door voor- als door tegenstanders aangevoerd worden. Order prilosec Moet Europa een tegenwicht tegenover de VS worden? Stem dan vóór, order prilosec wegens de Europese minister van buitenlandse zaken. Order prilosec Of stem tégen, order prilosec want de grondwet benadrukt de band met de NAVO en dus met Washington. Zelfs het kabinet lijkt niet precies te weten waarom we ook weer allemaal vóór moeten stemmen. Order prilosec Balkenende deelde vorige week zelfs spiekbriefjes uit om zijn ministers te helpen de grondwet aan de man te brengen. Ik denk dat Brinkhorst de vinger op de zere plek heeft gelegd. Order prilosec Niet voor niets zijn de meeste westerse landen tegenwoordig representatieve democratieën. Order prilosec In onze moderne samenleving zijn veel kwesties dermate complex, order prilosec dat je de besluitvorming daarover maar het beste kunt overlaten aan mensen die daarvoor zijn vrijgesteld: parlementariërs. Order prilosec Die worden geacht zich ernstig in de materie te verdiepen, order prilosec en dan, order prilosec naar eer en geweten, order prilosec en met de belangen en opvattingen van hun aanhangers in het achterhoofd, order prilosec een beslissing te nemen. Order prilosec Als we het er niet mee eens zijn, order prilosec rekenen we bij de verkiezingen wel af. Misschien is de beste oplossing op 1 juni nog wel om gewoon niet te gaan stemmen. Order prilosec Niet alleen omdat dat waarschijnlijk de beste strategie is als je (zoals ik) om vooralsnog vrij onduidelijke redenen neigt naar steun voor de grondwet. Order prilosec Maar ook omdat we, order prilosec als de opkomst maar laag genoeg is, order prilosec de Tweede Kamer dwingen om zijn werk lekker zelf te doen. Order prilosec Ik heb per slot van rekening niet voor niets een kamerlid gekozen.