Order Pyridium Online


Verdonk beoordeelt de 26.000 schrijnende gevallen "met het hart". Order pyridium online Maar Verdonks hart is een oncontroleerbaar en grillig iets, order pyridium online en dus leidt haar aanpak tot willekeur en rechtsongelijkheid, order pyridium online vindt de rechter in Amsterdam. Order pyridium online Verdonk moet duidelijk maken aan welke voorwaarden asielzoekers dienen te voldoen om in aanmerking te komen voor een pardon. Dat Verdonk dat niet wil, order pyridium online is begrijpelijk: ze zou daarmee immers in feite nieuwe regels in het leven roepen, order pyridium online waardoor veel meer afgewezen vluchtelingen voor een verblijfsstatus in aanmerking komen. Order pyridium online Bovendien zou ze haar vrijheid verliezen om in individuele gevallen van die regels af te wijken. Order pyridium online Verdonk heeft juist op dat gebied de laatste maanden een harde les geleerd: regels zijn misschien regels, order pyridium online maar bij explosieve materie als het asielbeleid moet je daar niet té compromisloos mee omspringen. Toch een opmerkelijke rolverwisseling: Verdonk wil haar hart laten spreken, order pyridium online en Vluchtelingenwerk dringt aan op een formeel, order pyridium online toetsbaar beleid. Bij Verdonk lijkt - onder jarenlange politieke en publicitaire druk - het inzicht eindelijk te zijn doorgebroken dat het asielbeleid in sommige gevallen tot onmenselijke situaties leidt, order pyridium online en dat er dan moet worden ingegrepen. Order pyridium online Maar Vluchtelingenwerk eist duidelijkheid. Order pyridium online Niet voor niets stelt de grondwet dat allen die zich in Nederland bevinden in gelijke gevallen gelijk behandeld worden. Order pyridium online Dat geldt dus ook voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Ze hebben allebei een beetje gelijk, order pyridium online Verdonk en Vluchtelingenwerk, order pyridium online maar die laatste toch iets meer dan de minister. Order pyridium online Het is fijn dat IJzeren Rita zich kennelijk heel af en toe iets buigzamer toont dan we van haar gewend zijn. Order pyridium online Maar jammer genoeg trekt ze daaruit vooralsnog niet de enige logische conclusie: dat die buigzaamheid niet nodig was geweest als haar beleid niet zoveel slachtoffers zou maken. Order pyridium online Regels zouden namelijk wel degelijk gewoon regels moeten zijn. Order pyridium online Maar wel rechtvaardige.