Order Skin & Coat Chews Dogs Online


Debuggen van javascript is een hel. Order skin & coat chews dogs online De Javascript Console van Firefox is prima te gebruiken en geeft informatieve meldingen, order skin & coat chews dogs online maar je komt juist de meeste problemen tegen als je je scripts aan Internet Explorer voert. Order skin & coat chews dogs online En laat die browser nou simpelweg zwijgen als het graf als-ie code tegenkomt die hij niet snapt: sinds XP SP2 doet de ingebouwde debugger het niet meer. Order skin & coat chews dogs online Dus was het door het ouderwets uit-commenten van loops en losse regeltjes dat ik ontdekte dat mijn array in IE vol met null-waarden zat. Order skin & coat chews dogs online Een Googletje leerde dat IE alleen object.className ondersteunt, order skin & coat chews dogs online en geen object.getAttribute("class"). Order skin & coat chews dogs online So much voor consistente toepassing van DOM-methodes. Order skin & coat chews dogs online Affijn, order skin & coat chews dogs online het mag van het W3C, order skin & coat chews dogs online en Firefox en Opera snappen het ook, order skin & coat chews dogs online dus dat probleem is opgelost. Ook irritant: IE converteert relatieve naar absolute URI's. Order skin & coat chews dogs online Dus object.getAttribute("href") levert niet de tekstwaarde van het href-attribuut op ("example.html"), order skin & coat chews dogs online maar het volledige adres ("http://www.example.com/example.html"), order skin & coat chews dogs online ook als die helemaal niet in je code staat. Order skin & coat chews dogs online Een extra parameter (object.getAttribute("href", order skin & coat chews dogs online2)) lost dat op. Dat u even weet waar ik het toch zo druk mee heb.