Order Snoroff Online


Mijn reactie op de comments bij het vorige postje werd zo'n lang verhaal, order snoroff online dat ik dacht er toch maar een nieuw stukje aan te wijden. Order snoroff online Komt-ie. Persoonlijk ben ik in zijn algemeenheid niet zo'n voorstander van referenda. Order snoroff online Bij betrekkelijk overzichtelijke ja/nee-kwesties, order snoroff online zoals de aanleg van een metrolijn of de bebouwing van een lapje groen bij Sloten, order snoroff online vind ik het een waardevolle aanvulling op de vertegenwoordigende democratie. Order snoroff online Maar een verdragstekst van honderden pagina's vol mitsen en maren, order snoroff online die het resultaat is van jarenlange onderhandeling en dus bol staat van compromis en voorzichtige politieke formulering, order snoroff online is volgens mij veel te complex en alomvattend om met het botte instrument van een referendum te benaderen. Je ziet het nu aan de kwaliteit van de argumenten die voor- en tegenstanders in de strijd gooien. Order snoroff online De één dreigt met oorlog, order snoroff online de ander roept dat we onze onafhankelijkheid kwijtraken. Order snoroff online De één vind de grondwet te liberaal, order snoroff online de ander te sociaal. Order snoroff online De één zegt dat de grondwet goed is voor het milieu, order snoroff online de ander zegt juist van niet. Order snoroff online En iedereen heeft een beetje gelijk, order snoroff online want er is altijd wel ergens een artikel te vinden waar je je standpunt op kunt baseren. Order snoroff online Het resultaat is dat het referendum niet over de inhoud van de grondwet gaat, order snoroff online maar over de vraag welk kamp er het best in slaagt om zijn eigen, order snoroff online selectieve lezing van het verdrag aan de kiezers te verkopen. Order snoroff online En daarbij zijn kennelijk alle middelen geoorloofd, order snoroff online inclusief stuitend populisme, order snoroff online flagrante leugens of een appèl aan de afkeer van de politieke klasse in het algemeen en het kabinet-Balkenende in het bijzonder. Als Nederland (althans: de 35 procent van de kiezers die is opgekomen) de grondwet op 1 juni afwijst, order snoroff online betekent dat dan dat de kiezer het met de inhoud ervan oneens is? Waarschijnlijk niet, order snoroff online want de meeste mensen kennen die inhoud niet. Order snoroff online En als dat wel zo zou zijn, order snoroff online waaróm stemden ze dan tegen? Waarover moet opnieuw onderhandeld worden? Is de grondwet te liberaal, order snoroff online of te sociaal? Krijgt het Europees Parlement te véél of te weinig macht? Wie het weet mag het zeggen. Volgens mij is de kwaliteit van de besluitvorming er meer mee gebaat als kamerleden een eigen, order snoroff online weloverwogen en goed beargumenteerde keuze maken, order snoroff online dan als kiezers die de voorliggende kwestie eigenlijk niet begrijpen, order snoroff online en er ook geen gefundeerde mening over hebben, order snoroff online zich laten meeslepen door het rechts-nationalisme van Wilders, order snoroff online het populisme van de SP of de smakeloze bangmakerij van Jules Maaten, order snoroff online laat staan een muntje opgooien. Order snoroff online De democratie is geen casino, order snoroff online per slot van rekening. Juist om over dit soort ingewikkelde kwesties een gefundeerde en beargumenteerde beslissing te nemen, order snoroff online hebben we volksvertegenwoordigers vrijgesteld. Order snoroff online Die worden gekozen - en betaald! - om zich over dit soort zaken te buigen, order snoroff online zodat de kiezer niet zelf een oordeel hoeft te vellen over zaken waar hij zich, order snoroff online door gebrek aan tijd, order snoroff online kennis of belangstelling, order snoroff online niet in heeft kunnen verdiepen. Dat wil trouwens niet zeggen dat we blind moeten vertrouwen op de wijsheid en goede bedoelingen van beroepspolitici. Order snoroff online We volgen ze kritisch en we proberen ze op allerlei manieren te beïnvloeden, order snoroff online via de media, order snoroff online door demonstraties, order snoroff online debatten, order snoroff online brieven, order snoroff online emailbombardementen en petities. Order snoroff online En als we ontevreden zijn, order snoroff online dan rekenen we tijdens de verkiezingen af, order snoroff online zoals de laatste jaren maar is gebleken. Order snoroff online Daarom is stemrecht zo belangrijk: het is de stok achter de deur, order snoroff online om te zorgen dat volksvertegenwoordigers hun taak naar eer en geweten blijven vervullen, order snoroff online en niet vergeten dat ze er namens ons zitten.