Order Sustiva


Dat in een zelfverklaard bastion van democratie, order sustiva vrijheid en mensenrechten de doodstraf heel normaal wordt gevonden, order sustiva is op zich al bizar genoeg. Order sustiva Maar dat je kennelijk je executie kunt ontlopen door iets te gretig om uitvoer van het vonnis te vragen is helemaal curieus. Order sustiva Volgens de rechter in Connecticut duidt het feit dat Michael Ross na negentien jaar in een cel niet meer wil leven, order sustiva op een psychische stoornis, order sustiva en daarmee is Ross' executie voorlopig van de baan. Vorig jaar daarentegen stond men in Texas nog op het punt Scott Panetti een dodelijke injectie toe te dienen. Order sustiva Panetti, order sustiva die zijn schoonouders vermoordde, order sustiva is ernstig schizofreen: tijdens zijn proces riep hij, order sustiva verkleed als John Wayne, order sustiva onder meer Jezus en John F. Kennedy op als getuigen en raaskalde aan één stuk door: "Sarge is gone. Order sustiva No more Sarge. Order sustiva Sonja and Birdie. Order sustiva Birdie and Sonja. Order sustiva Joe, order sustiva Amanda lying kitchen, order sustiva here, order sustiva there, order sustiva blood. Order sustiva No, order sustiva leave. Order sustiva Scott, order sustiva remember exactly what Scott did. Order sustiva Shot the lock walked in the kitchen. Order sustiva Sonja, order sustiva where's Birdie? Sonja here. Order sustiva Joe, order sustiva bayonet, order sustiva door, order sustiva Amanda. Order sustiva Boom, order sustiva boom, order sustiva boom, order sustiva blood. Order sustiva Demons. Order sustiva Ha, order sustiva ha, order sustiva ha, order sustiva ha, order sustiva oh, order sustiva Lord, order sustiva oh, order sustiva you." Slechts onder grote internationale druk werd zijn executie uitgesteld. In zo'n land wordt iedereen vroeg of laat krankzinnig.